Informacja o emisji CO2

Sportowy charakter i oszczędność paliwa nie wykluczają się wzajemnie. Strategia Audi dotycząca ochrony klimatu zakłada stałe dążenie do redukcji emisji CO2. Przy realizacji tego celu brane są pod uwagę różnorodne czynniki począwszy od tych związanych z produkcją i technologią produktu, po indywidualny styl jazdy kierowcy oraz innowacyjne formy transportu.

Aktualna wiedza na temat CO2

CO2 to skrót chemiczny, oznaczający dwutlenek węgla. Ten bezbarwny i bezzapachowy gaz jest naturalnym składnikiem powietrza. Obecność CO2 w atmosferze jest produktem ubocznym oddychania człowieka i innych organizmów żywych. Pozostały udział CO2 w atmosferze jest wytwarzany przez spalanie materiałów zawierających węgiel. Redukcja emisji CO2 jest jednym z tematów trwającej obecnie debaty dotyczącej ochrony środowiska. Przyczyną zwiększonego zainteresowania problemem ochrony środowiska jest fakt, że CO2 w coraz większym stopniu absorbuje energię wydzielaną przez słońce, co powoduje efekt cieplarniany i ogrzanie atmosfery ziemskiej.

Emisja CO2 a samochody

Poziom CO2 emitowanego przez pojazdy jest wprost proporcjonalny do zużycia paliwa. W porównaniu z jednostkami benzynowymi silniki wysokoprężne emitują więcej dwutlenku węgla do atmosfery przy spalaniu 1 litra paliwa. Z drugiej jednak strony są silnikami oszczędniejszymi, więc ilość emitowanego CO2 przez silniki wysokoprężne i benzynowe jest zbliżona.

Ogólnie rzecz biorąc, na emisję dwutlenku węgla mają wpływ trzy czynniki: indywidualny styl jazdy kierowców, stopień zaawansowana technologicznego pojazdów oraz infrastruktura komunikacyjna. W okresie od 1990 do 2005 roku, niemiecki przemysł samochodowy skutecznie ograniczył emisję dwutlenku węgla o 25%. Aby ją jeszcze bardziej zredukować, UE ustaliła maksymalny, dopuszczalny poziom CO2 emitowany przez pojazdy na poziomie 130 g/km.

Całościowa koncepcja Audi

"Przewaga dzięki technice" to motto firmy, ale i zobowiązanie. Obecnie żaden inny producent samochodów nie wprowadza systematycznie tylu kompleksowych rozwiązań technicznych, co Audi. Jako pionier wielu nowoczesnych technologii, Audi zajmuje jasne stanowisko dotyczące kwestii emisji CO2.