Informacja o emisji CO2

Technologia produkcji

Nie sposób niedoceniać wkładu Audi w ochronę środowiska. Nie chodzi tu tylko o przestrzeganie norm zużycia paliwa, jakie prawo narzuca na nowo wyprodukowane pojazdy. Troska o środowisko zaczyna się w Audi już na etapie produkcji aut, we wszystkich fabrykach, należących do koncernu.

Co dotychczas udało nam się osiągnąć?

W 1999 roku, główny zakład produkcyjny w Inglostadt zastosował po raz pierwszy technologię ogrzewania, chłodzenia oraz przesyłu energii opartą o termiczne właściwości pary wodnej. W rezultacie, zużycie gazu ziemnego w fabryce zredukowano o 25%. Ta oszczędność oznacza proporcjonalnie mniejszą emisję dwutlenku węgla. Wspomniany gaz ziemny w wielu przypadkach okazał się nieocenionym źródłem energii, gdyż jego zastosowanie pozwala rokrocznie na zaoszczędzenie 40,000 ton oleju opałowego, a to przekłada się na obniżenie emisji CO2 o 13,000 ton!

Oprócz tych działań, Audi sięga po niekonwencjonalne źródła energii, np. energię słoneczną, pozyskiwaną z ogniw fotowoltanicznych. To również obniża emisję dwutlenku węgla, wytwarzanego na etapie produkcji samochodów Audi.

Samochody przyjazne środowisku to nie wszystko

Na producentach samochodów spoczywa również odpowiedzialność za optymalizację procesów produkcyjnych oraz racjonalne wykorzystanie stosowanych materiałów.

By temu sprostać, specjalnie powołany sztab specjalistów Audi systematycznie monitoruje procesy technologiczne wpływające na zużycie energii na etapie produkcji samochodów. Do zadań zespołu należy m.in. sprawdzanie szczelności przewodów wysokociśnieniowych, kontrola systemu wentylacji czy regulacja natężenia oświetlenia hal. Działania te już przełożyły się na znaczne oszczędności energii – a przez to, na obniżenie emisji CO2.

Kolejnym czynnikiem ograniczającym emisję dwutlenku węgla jest optymalne wykorzystywanie usług logistycznych. Dzięki racjonalizacji wykorzystania przestrzeni ładunkowej, Audi wypracowało taki system, który umożliwia ograniczenie ilości kursów samochodów dostawczych.

Proekologicznym krokiem, podejmowanym przez Audi, jest preferowanie technologii i urządzeń przyjaznych środowisku. Rozważając wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, jednym z głównych kryteriów ich zastosowania jest niska emisja CO2.

By chronić środowisko, Audi odzyskuje aż 95% surowców pochodzących z opakowań lub zużytych części. W przypadku elementów wykonanych z metalu, współczynnik odzysku wynosi 100%!