Zaangażowanie

na rzecz ochrony środowiska

Firma Audi jest dumna z faktu, że dzięki swojej wyjątkowej dbałości o środowisko naturalne, symbol Unii Europejskiej może , być jej "znakiem firmowym". Oznacza to, iż wszyscy klienci Audi mogą mieć stuprocentową pewność, że nastawienie na ekologię jest tutaj pełne i bezkompromisowe, już na etapie produkowania pojazdów.

Nastawienie na ochronę środowiska

Audi było pierwszym producentem samochodów w segmencie premium, którego fabryki w Neckarsulm (w 1995) i w Ingolstadt (w 1997 roku) otrzymały certyfikat potwierdzający zgodność z Ekologicznym i Produkcyjnym Programem Unii Europejskiej. Także fabryka na Węgrzech w Györ, mimo iż Węgry nie były wtedy jeszcze członkiem UE, otrzymała w 1999 roku certyfikat potwierdzający przestrzeganie surowych norm unijnych. Certyfikat ten odnowiono po wejściu Węgier do Unii Europejskiej, w roku 2006. Fabryka w Györ nadal wyznacza na Węgrzech standardy w zakresie ekologii.

Symbolem Unii Europejskiej odznaczane są firmy, które nieustannie polepszają swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Często jest tak, że osiągają one normy nawet surowsze od tych wymaganych przez przepisy. Ciągła dbałość o zmniejszanie zużycia wody, obniżenie poziomu emisji spalin, mniejsze zużycie energii, zarządzanie odpadami – to działania świadczące o szczególnej trosce o środowisko naturalne. Działania, z których firma Audi jest szczególnie dumna.