Acquire

Informacje dla zainteresowanych autoryzacją serwisową

Partnerzy Serwisowi Audi winni zapewniać klientom wysoką jakość oferowanych usług, między innymi dzięki fachowej wiedzy pracowników, nowoczesnemu wyposażeniu warsztatu oraz stosowaniu określonych procedur. Spełnienie standardów jakościowych określonych przez Producenta umożliwia przyłączenie do sieci Partnerów Serwisowych Audi.

W Polsce przedstawicielem firmy Audi AG, upoważnionym do autoryzowania nowych Partnerów Serwisowych, jest:
"Volkswagen Group Polska" sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44 
61-037 Poznań

Podmioty zainteresowane autoryzacją serwisową i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: