Acquire

Audi connect Navigation & Infotainment

By Twój samochód stał się częścią cyfrowego świata. Szeroka paleta usług i funkcji oferowana w usłudze Audi connect Navigation & Infotainment sprawia, że podróże Twoim Audi będą jeszcze bardziej beztroskie, komfortowe i bezpieczne.

Najlepsze połączenie. Bezpośrednio z Internetem. Pojęcie Audi connect obejmuje wszystkie aplikacje i funkcje, które łączą obecne i przyszłe modele Audi z Internetem, właścicielami i infrastrukturą. Dzięki Audi connect będziesz mógł na przykład znacznie lepiej zaplanować trasę dzięki najnowszym internetowym informacjom o ruchu drogowym. Jako centrum funkcji rozrywkowych i systemu Infotainment Audi connect osiąga kolejne wyżyny w kwestii wygody i radości z jazdy. Audi connect ułatwia kierowcom dostęp do informacji na temat wolnych miejsc parkingowych, sprawdza aktualną sytuację na drogach i pobiera prognozę pogody dla miejsca, do którego zdążasz. Natomiast dzięki funkcji hotspot Wi-Fi pasażerowie podróżujący z tyłu mogą na swoich laptopach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych sprawdzać swoje skrzynki mailowe i odczytywać informacje równie wygodnie i bezpiecznie jak w biurze.

Usługi te są realizowane za pomocą wbudowanej w samochodzie karty SIM. Koszty połączenia danych są zawarte w cenie usługi. Usługa nie obejmuje połączenia danych dla hotspota Wi-Fi, korzystania z radia internetowego¹· ² i radia hybrydowego¹· ² ani innych usług realizowanych poprzez aplikacje Audi na smartfony.
Połączenie danych potrzebne do korzystania z hotspota Wi-Fi, radia internetowego¹· ² i radia hybrydowego¹· ² oraz innych usług realizowanych za pośrednictwem aplikacji Audi na smartfony jest nawiązywane przez wbudowaną na stałe w samochodzie kartę SIM i opłacane według taryfikatora dostawcy Audi. Informacje o taryfach i rejestracji można znaleźć na stronie www.my.audi.com or www.audi.de/connect.

Audi connect Navigation & Infotainment obejmuje innowacyjne usługi z zakresu Audi connect. Dzięki nim system MMI nie tylko staje się wizualną ucztą, one również zapewniają inteligentną nawigację, jeszcze lepszą rozrywkę podczas jazdy oraz przydatne informacje o danej okolicy lub celu podróży.
 
Pakiet Audi connect Navigation & Infotainment obejmuje następujące funkcje:

  • POI online
  • parkowanie na ulicy³‧ ⁴
  • informacje online o ruchu drogowym⁵
  • ostrzeżenia o niebezpieczeństwie⁶
  • informacje o pogodzie
  • nawigacja myAudi⁶‧ ⁷
  • Wi-Fi hotspot²
  • wiadomości online
  • profile użytkowników
Informacje prawne i uwagi dotyczące korzystania z usług Audi connect można znaleźć tutaj:
Informacje prawne o Audi connect Navigation & Infotainment
Z usług obsługiwanych przez Audi connect można korzystać tylko w połączeniu z dostępnym opcjonalnie systemem nawigacji. Dostawcą usług Audi connect jest AUDI AG/importerzy. Połączenie danych dla usług Audi connect jest nawiązywane poprzez dostawcę usług mobilnych i kartę SIM, która jest na stałe wbudowana w samochodzie. Koszty tych połączeń danych są zawarte w cenie usług Audi connect. Usługa nie obejmuje połączenia danych dla hotspota Wi-Fi, korzystania z radia internetowego i radia hybrydowego ani innych usług realizowanych poprzez aplikacje Audi na smartfony. Połączenie danych potrzebne do korzystania z hotspota Wi-Fi, radia internetowego i radia hybrydowego oraz innych usług realizowanych za pośrednictwem aplikacji Audi na smartfony jest nawiązywane przez wbudowaną na stałe w samochodzie kartę SIM i opłacane według taryfikatora dostawcy Audi. Informacje o taryfach i rejestracji znajdziesz na stronie www.audi.com/myaudi.

Dostępność usług oferowanych przez Audi connect Navigation & Infotainment jest różna w różnych krajach.

Zasadniczo usługi są dostępne na okres przynajmniej 1 roku od momentu przekazania samochodu. Usługi Audi connect są oparte na usługach firm zewnętrznych, dlatego też nie można zagwarantować ich stałej dostępności, ponieważ wchodzi to w zakres odpowiedzialności firmy zewnętrznej. Po upływie 24 miesięcy od momentu wydania samochodu usługi Audi connect zostaną jeden raz przedłużone bezpłatnie na okres kolejnych 12 miesięcy. Jeśli nie chcesz tego przedłużenia, skontaktuj się z:

AUDI AG
Audi International Customer Care Services
85045 Ingolstadt, Niemcy
Adres e-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Zapytaj partnera Audi o kolejne odpłatne przedłużenia usług Audi connect. W zależności od modelu samochodu Audi connect zapewnia dostęp do usług Google. Nie można zagwarantować stałej dostępności tych usług, ponieważ wchodzi to w zakres odpowiedzialności Google. Aby uzyskać więcej informacji o usługach Audi connect, wejdź na stronę www.audi.com/connect lub skontaktuj się z partnerem Audi; aby uzyskać informacje o warunkach umowy skontaktuj się z dostawcą usług mobilnych.

Informacje prawne o usługach Audi connect Emergency & Service z Audi connect Remote & Control
Usługi są realizowane za pośrednictwem wbudowanej na stałe w samochodzie karty SIM. Koszty rozmów telefonicznych i połączeń danych są zawarte w cenie usług. Usługi, których dostawcą jest firma Audi, są dostępne tylko na obszarach, gdzie jest zasięg sieci komórkowej operatora wybranego przez Audi. Usługi przynależące do Audi connect Emergency & Service są dostarczane przez okres 10 lat od momentu wydania samochodu. Z usług należących do Audi connect Remote & Control można korzystać bezpłatnie przez okres 3 lat od momentu wydania samochodu, a następnie można je przedłużyć za dodatkową opłatą.

Dodatkowa uwaga:
Mogą się pojawić przerwy w dostawie usług spowodowane siłą wyższą i odgórnymi nakazami oraz działaniami technicznymi lub innymi działaniami przeprowadzanymi w systemach AUDI AG, dostawców lub operatorów sieci, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania (np. konserwacje, naprawy, aktualizacje oprogramowania systemów, przedłużenia). AUDI AG podejmie wszelkie działania w celu jak najszybszego usunięcia przyczyny przerwy w dostawie lub wypracowania alternatywnego rozwiązania. 

Po upływie 3 lat usługi Audi connect należy przedłużyć za dodatkową opłatą. Funkcje mogą podlegać różnym restrykcjom w różnych krajach. Z pełnego zakresu usług Audi connect Navigation & Infotainment oraz Audi connect Navigation & Infotainment plus można korzystać tylko w połączeniu z aktywowanym systemem nawigacji MMI navigation plus.

¹ Dostępne tylko w połączeniu z Audi connect Navigation & Infotainment plus.
² Usługa wymaga posiadania opłaconej taryfy przez partnera Audi.
³ Dostępne dla wybranych miast.
⁴ Dostępne dla wybranych ulic.
5 Usługa Audi connect online traffic information jest dostępna w wielu krajach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem Audi.
⁶ W zależności od dostępności w danym kraju.
⁷ Kompatybilne z systemami Apple iOS 10.0 i Android 6 oraz nowszymi wersjami. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie www.audi.com/myaudi. Aby uzyskać dostęp do kalendarza, wymagane jest aktywne połączenie Wi-Fi pomiędzy smartfonem a Audi MMI.
⁸ Aby móc korzystać z tej funkcji potrzebne jest konto z usługą streamingowania mediów. W wyniku tego powstać mogą dodatkowe koszty.
⁹ Pod warunkiem, że telefon komórkowy ma Bluetooth MAP (Message Access Profile). Aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych telefonów komórkowych, skontaktuj się z partnerem Audi lub wejdź na stronę www.audi.com/bluetooth.