Acquire
  • schładza lub ogrzewa wnętrze samochodu
  • ręczna regulacja rozdziału i natężenia przepływu powietrza
  • ręcznie włączana recyrkulacja powietrza
  • filtr przeciwpyłkowy
  • filtr kabinowy usuwa kurz i zapachy, dzięki czemu pomaga zredukować stężenie drobin kurzu, zapachów oraz alergenów we wnętrzu samochodu