Acquire

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (Audi lane assist)

System wysyła ostrzeżenie, gdy kierowca niechcący przekroczy oznaczenie pasa ruchu. Impulsy kierownicy pomagają kierowcy utrzymać się na pasie ruchu.

W ramach swoich fizycznych możliwości nie dopuszcza do niezamierzonego opuszczenia pasa ruchu. Gdy system jest aktywny i gotowy do pracy, a kierowca nie włączy kierunkowskazu, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu nie dopuści do przekroczenia rozpoznanej granicy pasa ruchu i zaingeruje w układ kierowniczy, korygując tor jazdy samochodu. Na życzenie kierowca może włączyć dodatkowe wibracje kierownicy. System działa w zakresie prędkości ok. 60 – 250 km/h.

Jest on aktywowany w momencie włączenia zapłonu.
Uwaga: System działa tylko w ramach własnych możliwości i stanowi jedynie wsparcie dla kierowcy. Jednak to kierowca ponosi ostateczną odpowiedzialność, dlatego też musi on być zawsze skupiony na prowadzeniu samochodu.

Funkcja ta może być różna w zależności od dostępności w różnych krajach i konfiguracji samochodu.
Twoje korzyści
  • ingeruje, aby nie dopuścić do zjechania z pasa ruchu
  • szczególnie przydatny podczas jazdy po drogach wielopasmowych
  • wysyła ostrzeżenie w momentach nieuwagi lub zmęczenia