Acquire

Pilot z możliwością zaprogramowania, odpowiedni do bram (garażowych i zewnętrznych) sterowanych radiowo oraz do systemów bezpieczeństwa i oświetlenia.

Zdalnym otwieraniem bram garażowych i zewnętrznych oraz sterowaniem systemami bezpieczeństwa i oświetlenia steruje sterownik/nadajnik dopasowany do nowej koncepcji obsługi. To zdalne sterowanie radiowe można dowolnie zaprogramować. Użytkownik może nadać własne nazwy zapisanym pozycjom. Zapisać można nawet sześć różnych sterowanych bram garażowych, bram zewnętrznych, systemów bezpieczeństwa i systemów oświetlenia. W momencie zbliżania się do zapisanej lokalizacji pojawia się odpowiednie okno pop-up, dzięki któremu można rozpocząć przesyłanie danych. System ten posiada przyjaznego dla użytkownika asystenta konfiguracji oraz odpowiednią instrukcję obsługi. Funkcje są dostępne poprzez MMI touch.
Systemy niekompatybilne można obsługiwać za pomocą tej funkcji po zamontowaniu uniwersalnego odbiornika. Więcej informacji oraz uwag dotyczących kompatybilności nadajników można uzyskać po skontaktowaniu się z partnerem Audi lub wejściu na stronę www.eurohomelink.com.
Twoje korzyści
  • integracja z nową koncepcją obsługi
  • powiadomienie GPS w połączeniu z systemem MMI navigation z MMI touch
  • zdalne otwieranie bram garażowych i wjazdowych
  • zdalna dezaktywacja sterowanych zdalnie systemów bezpieczeństwa
  • zdalna aktywacja systemów oświetlenia
  • opcjonalnie możliwość zapisu do 6 lokalizacji
  • indywidualna nazwa zapisanych pozycji
  • przyjazny dla użytkownika asystent konfiguracji