Acquire
Aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych telefonów komórkowych, skontaktuj się z partnerem Audi lub wejdź na stronę www.audi.com/bluetooth.