Acquire

Kluczyk z pilotem bez Safelock

Kluczyk z pilotem pozwala odblokować i zablokować drzwi, pokrywę bagażnika i pokrywę wlewu paliwa. Silnik jest uruchamiany przyciskiem Start-stop. Funkcje obejmują również wygodne zamykanie i otwieranie okien.
Funkcja Safelock jest aktywowana tylko przez układ alarmowy za pomocą kodu specyficznego dla danego kraju. Sama funkcja Safelock nie jest zaliczana do wyposażenia opcjonalnego i nie można jej zamówić oddzielnie.