Acquire

Audi side assist z Audi pre sense rear

Audi side assist monitoruje zmianę pasa ruchu, Audi pre sense rear w przypadku grożącej kolizji od tyłu inicjuje prewencyjne działania w celu ochrony pasażerów

Asystent zmiany pasa ruchu w granicach możliwości systemu wspiera kierowcę przy zmianie pasa ruchu (zakres działania od ok. 15 do maksymalnie 250 km/h). Audi side assist przy użyciu dwóch czujników radarowych mierzy odległość i różnicę prędkości między zbliżającymi się od tyłu pojazdami zarejestrowanymi przez czujniki, a własnym pojazdem. Jeżeli odległość i różnica prędkości zostaną przez Audi side assist ocenione jako krytyczne dla zmiany pasa ruchu, w odpowiednim lusterku zaświeci się dioda ostrzegawcza. Jednorazowa aktywacja w MMI menu Car

Audi pre sense rear dzięki dwóm dodatkowym czujnikom radarowym rozpoznaje - w granicach możliwości systemu - niebezpieczeństwo kolizji od tyłu i prewencyjnie napina elektrycznie przednie pasy. Rozpoczyna się także proces zamykania okien i ewentualnego rozsuwanego dachu. Światła ostrzegawcze zaczynają migać ze zwiększoną częstotliwością, by ostrzec innych uczestników ruchu.

W połączeniu z opcjonalnym Audi parking system plus lub asystentem parkowania obejmuje dodatkowo funkcję ostrzegania przy wysiadaniu i asystenta ruchu poprzecznego z tyłu. Funkcja ostrzeżenia przy wysiadaniu rozpoznaje zbliżające się od tyłu samochody oraz rowerzystów, także gdy samochód stoi, i w razie konieczności ostrzega pasażerów przed otwarciem drzwi. Ostrzeżenie jest sygnalizowane jasną, migającą diodą w danych drzwiach. Asystent obserwujący ruch prostopadły z tyłu ułatwia kierowcy wyjeżdżanie tyłem z miejsc parkingowych prostopadłych do drogi. System informuje kierowcę o rozpoznanych, zbliżających się z boku pojazdach, sygnalizując ich obecność na ekranie MMI; w krytycznych sytuacjach generowany jest akustyczny sygnał ostrzegawczy i szarpnięcie hamulców.
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Twoje korzyści
  • wsparcie dla kierowcy przy zmianie pasa ruchu
  • ostrzeżenie przed samochodami znajdującymi się na sąsiednim pasie ruchu lub w martwym polu widzenia
  • sprawdza się przy dużym natężeniu ruchu i na drogach wielopasmowych