Acquire

Pakiet systemów wspomagających Miasto

Atrakcyjne zestawienie systemów wspomagających ułatwiających jazdę po mieście

obejmuje wybrane systemy wspomagające ułatwiające jazdę w ruchu miejskim. Należą do nich:

Audi parking system plus
akustyczna i optyczna sygnalizacja przeszkód z przodu i z tyłu, ułatwiająca parkowanie i manewrowanie. Z selektywną, optyczną sygnalizacją odległości do rozpoznanych obiektów na wyświetlaczu MMI, w zależności od aktualnego kąta skrętu kół i kierunku jazdy. Biały segment oznacza przeszkodę znajdującą się poza torem jazdy. Czerwone segmenty oznaczają przeszkody znajdujące się na torze jazdy. Wirtualny tor ruchu obejmuje dodatkowe boczne linie naprowadzające, obliczone na podstawie aktualnego kąta skrętu kierownicy, zwiększając wygodę parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego. Pomiar przy użyciu czujników ultradźwiękowych, wbudowanych w sposób niewidoczny w zderzaki. Aktywacja po włączeniu biegu wstecznego lub wciśnięciu przycisku na konsoli środkowej, a także automatycznie, gdy odległość od rozpoznanego obiektu jest mniejsza niż 90 cm.

Kamera cofania
ułatwia manewr poprzez prezentację na ekranie MMI obrazu obszaru za samochodem z dynamicznymi i statycznymi liniami pomocniczymi. Do wyboru jest tryb parkowania poprzecznego oraz - przy fabrycznym haku holowniczym - tryb podczepiania przyczepy. W zależności od wybranego trybu wyświetlany jest wyliczony przez komputer tor jazdy oraz linie pomocnicze i prowadzące. Kamera cofania wbudowana jest w sposób niewidoczny w listwę uchwytu pokrywy bagażnika. Aktywacja przez włączenie biegu wstecznego lub przyciskiem na konsoli środkowej.

Audi side assist
Asystent zmiany pasa ruchu w granicach możliwości systemu wspiera kierowcę przy zmianie pasa ruchu (zakres działania od ok. 15 do maksymalnie 250 km/h). Audi side assist przy użyciu dwóch czujników radarowych mierzy odległość i różnicę prędkości między zbliżającymi się od tyłu pojazdami zarejestrowanymi przez czujniki, a własnym pojazdem. Jeżeli odległość i różnica prędkości zostaną przez Audi side assist ocenione jako krytyczne dla zmiany pasa ruchu, w odpowiednim lusterku zaświeci się dioda ostrzegawcza. Jednorazowa aktywacja w MMI menu Car

Audi pre sense basic
jeżeli to konieczne, w granicach możliwości systemu, we współpracy z innymi systemami samochodu (np. ECS) inicjuje prewencyjne działania chroniące pasażerów. Jeżeli system rozpozna utratę stabilności samochodu podczas jazdy, napina elektrycznie przednie pasy, aby zminimalizować przemieszczenie się pasażerów do przodu lub na boki. W zależności od sytuacji rozpoczyna się także proces zamykania okien i ewentualnego rozsuwanego dachu. Włączane są również światła awaryjne ostrzegające innych uczestników ruchu.

Audi pre sense rear
dzięki dodatkowym czujnikom radarowym rozpoznaje - w granicach możliwości systemu - niebezpieczeństwo kolizji od tyłu i prewencyjnie napina elektrycznie przednie pasy. Rozpoczyna się także proces zamykania okien i ewentualnego rozsuwanego dachu. Światła awaryjne migają z dużą częstotliwością, aby ostrzec innych uczestników ruchu.

Funkcja ostrzegania przy wysiadaniu z asystentem ruchu poprzecznego z tyłu
Funkcja ostrzeżenia przy wysiadaniu rozpoznaje zbliżające się od tyłu samochody oraz rowerzystów, także gdy samochód stoi, i w razie konieczności ostrzega pasażerów przed otwarciem drzwi. Ostrzeżenie jest sygnalizowane jasną, migającą diodą w danych drzwiach. Asystent obserwujący ruch prostopadły z tyłu ułatwia kierowcy wyjeżdżanie tyłem z miejsc parkingowych prostopadłych do drogi. System informuje kierowcę o rozpoznanych, zbliżających się z boku pojazdach, sygnalizując ich obecność na ekranie MMI; w krytycznych sytuacjach generowany jest akustyczny sygnał ostrzegawczy i szarpnięcie hamulców.
Prosimy pamiętać, że wszystkie systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Twoje korzyści
  • lampki w drzwiach i lusterkach zewnętrznych ostrzegające przy wysiadaniu
  • system ułatwiający wyjazd z miejsca parkingowego z ostrzeżeniem
  • działania prewencyjne w przypadku zagrożenia kolizją