Acquire

System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Funkcja wyświetlania znaków drogowych poprawia dostrzeganie ograniczeń prędkości w dżungli znaków przy drogach

W oparciu o dane z kamery system rozpoznaje i wyświetla znaki drogowe, np. zakazu wyprzedzania lub ograniczenia prędkości jazdy, w tym ograniczenia czasowe (np. na autostradzie).* W granicach możliwości systemu rozpoznaje również początek i koniec autostrady, drogi ekspresowe, miejscowości oraz strefy uspokojonego ruchu i wyświetla informację o odpowiednim ograniczeniu prędkości. Dodatkowo, w granicach możliwości systemu, informacje wyświetlane są w zależności od sytuacji, na przykład w przypadku opadów atmosferycznych, ograniczeń prędkości zależnych od pory dnia oraz ograniczeń dla pojazdów holujących przyczepy (przy fabrycznym haku holowniczym.) Jeżeli znak drogowy znajduje się poza zasięgiem widoczności kamery, system korzysta z danych nawigacyjnych MMI Navigation. Informacje o rozpoznanych znakach drogowych wyświetlane są automatycznie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na Audi virtual cockpit i można je skonfigurować przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej. Możliwe jest wyświetlanie maksymalnie trzech znaków drogowych lub najbardziej aktualnego znaku jako dodatkowego elementu przy innym systemie (np. cyfrowym wskaźniku prędkości). System ma wyłącznie informacyjny charakter. W MMI można dodatkowo wybrać funkcję ostrzegania w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości.

*W zależności od dostępności w danym kraju

Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Twoje korzyści
  • informuje o ograniczeniach prędkości także czasowych, przy mokrej nawierzchni lub holowania przyczepy
  • informacje wyświetlane w bezpośrednim polu widzenia kierowcy