Acquire
  • większy zbiornik AdBlue redukującego tlenki azotu w spalinach przez system SCR
  • dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym (opcja)

* Zarejestrowany znak handlowy Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA)