optyczne i akustyczne ostrzeżenie w przypadku spadku ciśnienia w jednym lub kilku kołach; sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu komputera pokładowego