Audi side assist monitoruje zmianę pasa ruchu, Audi pre sense rear w przypadku grożącej kolizji od tyłu inicjuje prewencyjne działania w celu ochrony pasażerów

Pakiet obejmuje systemy wspomagające ułatwiające poruszanie się w ruchu miejskim oraz po drogach wielopasmowych.

Zakres funkcji może się różnić w zależności od dostępności w danym kraju i konfiguracji samochodu.

Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Twoje korzyści
  • wsparcie dla kierowcy przy zmianie pasa ruchu
  • ostrzeżenie przed samochodami znajdującymi się na sąsiednim pasie ruchu lub w martwym polu widzenia
  • sprawdza się przy dużym natężeniu ruchu i na drogach wielopasmowych