Audi pre sense zmniejsza ryzyko kolizji i poprawia bezpieczeństwo pasażerów

Jeżeli zachodzi taka konieczność, system automatycznie inicjuje działania w celu ochrony pasażerów: naprężenie przednich pasów bezpieczeństwa, aby zminimalizować przemieszczanie się pasażerów do przodu lub w bok, aktywacja świateł awaryjnych oraz proces zamykania panoramicznego dachu (o ile występuje) oraz okien; system ocenia sytuację na podstawie danych z różnych systemów wspomagających.

Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Twoje korzyści
  • wsparcie w krytycznych sytuacjach
  • ewentualnie zainicjowanie zapobiegawczych działań ochronnych w przypadku kolizji