System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

System rozpoznawania znaków drogowych pozwala kierowcy pamiętać o ograniczeniu prędkości

System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą41, 43 wspiera kierowcę wyświetlając na zestawie wskaźników rozpoznane w granicach możliwości systemu znaki drogowe, na przykład znaki ograniczenia prędkości. W oparciu o dane z kamery system rozpoznaje i wyświetla znaki drogowe, np. zakazu wyprzedzania lub ograniczenia prędkości, w tym ograniczenia czasowe (np. na autostradzie). W granicach możliwości systemu rozpoznaje również początek i koniec autostrady, drogi ekspresowe, miejscowości oraz strefy uspokojonego ruchu i wyświetla informację o odpowiednim ograniczeniu prędkości. Dodatkowo, w granicach możliwości systemu, system analizuje aktualną sytuację i wyświetla znaki obowiązujące przy mokrej nawierzchni, w określonych porach dnia lub obowiązujące dla pojazdów holujących przyczepę44.

Jeżeli znak drogowy znajduje się poza zakresem widoczności kamery, system korzysta z danych nawigacyjnych zapisanych w MMI Navigation. Informacje o rozpoznanych znakach drogowych wyświetlane są automatycznie na wyświetlaczu komputera pokładowego i można je skonfigurować przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej. System ma wyłącznie informacyjny charakter. MMI pozwala również wybrać ostrzeżenie przy przekroczeniu ograniczenia prędkości rozpoznanego przez kamerę systemu.

41 Zakres funkcji może się różnić w zależności od dostępności w danym kraju i konfiguracji samochodu.
43 Dostępne tylko dla Europy Zachodniej.
44 Dotyczy tylko haka holowniczego montowanego fabrycznie.

Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Twoje korzyści
  • informuje o ograniczeniach prędkości także czasowych, przy mokrej nawierzchni lub holowania przyczepy
  • ostrzeżenie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy