System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z emergency assist

System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
w granicach swoich możliwości pomaga kierowcy uniknąć wyjechania poza linie ograniczające pas ruchu. Jeżeli system jest włączony i gotowy do pracy, a kierowca nie włączy kierunkowskazu, system ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu delikatnymi ingerencjami w układ kierowniczy pomaga uniknąć przekroczenia linii wyznaczających pas ruchu. Kierowca może także dodatkowo ustawić wibracje kierownicy. Zakres działania od ok. 60 km/h do maksymalnie 250 km/h

Asystent niebezpieczeństwa*
Asystent niebezpieczeństwa rozpoznaje w granicach swoich możliwości brak aktywności kierowcy. System ostrzega kierowcę akustycznie, optycznie oraz ingerencją w układy sterowania samochodu. W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy, system przejmuje na siebie kontrolę nad samochodem, automatycznie hamuje i zatrzymuje samochód na pasie ruchu, którym się poruszał. Aktywowane zostają także działania ochronne Audi pre sense, samochód jest przygotowywany do ratowania pasażerów i automatycznie wzywana jest pomoc.

* W zależności od dostępności w danym kraju; dostępny tylko w Europie

Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.