Cyfrowy odbiór TV z systemem C+ PayTV i cyfrowym odbiorem radiowym

łączy odbiór radia cyfrowego i telewizji cyfrowej z systemem CI+ Pay TV