Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 22 kW

Przewód do ładowania Mode 3 umożliwia podłączenie do publicznych punktów ładowania AC (wtyczka - typ 2). Przewód łączy punkt ładowania z gniazdem ładowania AC pojazdu i pozwala na ładowanie do 22 kW (3-fazowe, 32 A)

UWAGA
Aby możliwe było ładowanie samochodu prądem AC o mocy do 22 kW niezbędna jest opcjonalna, druga ładowarka pokładowa (KB4).