Pilot otwierania bramy garazowej (Home Link)

Pilot bramy garażu jest zintegrowanym, dającym się programować pilotem do bram garażowych i wjazdowych wyposażonych w zdalne sterowanie oraz do zdalnie sterowanych systemów zabezpieczających i oświetleniowych. Dostępnych jest łącznie 8 miejsc pamięci, które można indywidualnie zaprogramować. Przy zbliżaniu się do zapisanej w pamięci lokalizacji, w samochodach z nawigacją ukaże się komunikat o aktywacji procesu nadawania. Do ustawienia systemu dostępna jest przyjazna dla użytkownika pomoc w programowaniu z odpowiednimi informacjami w Instrukcji pojazdu.  

Instalacja uniwersalnego odbiornika umożliwia współpracę z niekompatybilnymi systemami. Odpowiednie informacje oraz wskazówki dotyczące kompatybilnych nadajników dostępne są u Partnerów Audi oraz na stronie www.eurohomelink.com.