Powiadomienie o zagrożeniu

Dzięki informacjom wykorzystującym tzw. Inteligencję roju (ang. sworm inteligence), użytkownicy Audi connect są informowani np. o awariach, zagrożeniach, wypadkach, zmniejszonej widoczności spowodowanej mgłą – w czasie rzeczywistym. Jeśli jakieś Audi zauważy niebezpieczną sytuację, wyśle informacje o tym fakcie na serwer, który zawiadamia wszystkich kierowców Audi połączonych z tą usługą. W ten sposób kierowcy Audi zostają ostrzeżeni o niebezpiecznej sytuacji i mogą lepiej na nią zareagować. Zwiększa to bezpieczeństwo kierowców Audi i innych użytkowników dróg.

Korzyści

  • stale ostrzega o zbliżających się niebezpiecznych sytuacjach na drodze
  • poprawia przewidywanie podczas jazdy
  • zmniejsza ryzyko wypadków

Wymagania

Czego potrzebujesz, aby korzystać z Audi connect

  • Opcja nawigacji, informacji i rozrywki Audi connect