Acquire

Nowe podejście do zagadnień AI w celu wdrożenia w pełni autonomicznej jazdy

Audi kontynuuje prace prowadzące do wdrożenia całkowicie autonomicznej jazdy! W grudniu 2017 r. w Kalifornii na najważniejszym światowym sympozjum NIPS poświęconym sztucznej inteligencji (AI) niemiecka marka zaprezentowała innowacyjny projekt. Dotyczył on wykorzystywania kamery posługującej się AI do generowania bardzo precyzyjnych obrazów otoczenia pojazdu.

Nowe Audi A8 jest pierwszym na świecie samochodem, w którym wdrożono elementy jazdy automatycznej. Asystent jazdy w korkach Audi AI przejmuje zadanie prowadzenia pojazdu w spowolnionym ruchu, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 60 km/h. System za pomocą kamery mono identyfikuje obiekty napotykane na drodze – inne pojazdy, budynki, ludzi, oznaczenia na jezdni, znaki drogowe. Wykorzystuje także sieci neuronowe, dzięki którym możliwe jest określanie odległości między poszczególnymi obiektami na drodze.

Co więcej, inżynierowie Audi zasilili sieć neuronową szeregiem filmów przedstawiających różne sytuacje na drodze. Dzięki temu sieć nauczyła się samodzielnie rozumieć reguły, których używa do generowania trójwymiarowych informacji podczas przetwarzania obrazów z kamery mono, i w ten sposób interpretuje różne sytuacje drogowe.

Podczas konferencji zaprezentowano również rozwiązania służące do parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych i jazdy
po autostradzie.