Acquire
3_Raport_1180x500.jpg

Audi publikuje raport dotyczący typologii użytkowników i emocjonalnego krajobrazu jazdy autonomicznej

W ramach inicjatywy „&Audi” zostały przeprowadzone wywiady z grupą 21 tysięcy osób w dziewięciu krajach na trzech kontynentach. Na ich podstawie stworzono 5 typów użytkowników samochodów autonomicznych.

„To badanie jest czymś więcej niż tylko mile widzianym dodatkiem do naszej wiedzy na temat zjawiska autonomicznej jazdy” – mówi dr Luciano Floridi, profesor filozofii i etyki informacji oraz dyrektor Digital Ethics Lab na Uniwersytecie w Oksfordzie, członek sieci naukowej inicjatywy „&Audi”. „Jest to niezbędny krok na drodze podejmowania wszelkich decyzji politycznych i prawnych, a także różnych strategii w zakresie badań i rozwoju oraz strategii biznesowych, które mają być proaktywne i świadomie tworzyć lepszy świat”. Audi prowadzi badania dotyczące społecznej akceptacji autonomicznej jazdy samochodem już od 2015 roku. W ramach ostatniego badania sprawdzano, w jaki sposób racjonalne argumenty, emocje, wartości i style życia kształtują postawy wobec autonomicznej jazdy. Rezultatem jest triada składająca się z krajobrazu emocjonalnego, wskaźnika gotowości człowieka i typologii użytkowników.

Emocjonalny krajobraz autonomicznej jazdy tworzy zróżnicowany obraz. Z jednej strony na arenie międzynarodowej istnieje duże zainteresowanie (82 procent) i ciekawość (62 procent) co do jazdy autonomicznej. W tym nowym rozwiązaniu technicznym respondenci dostrzegają potencjał dla jednostek i społeczeństwa: od łatwiejszego dostępu do mobilności (76 procent) i większej wygody (72 procent) do większego bezpieczeństwa (59 procent). Ponad połowa respondentów chciałaby przetestować autonomiczną jazdę samochodem. Z drugiej strony istnieją również wyraźne obawy – obawa przed utratą kontroli nad pojazdem (70 procent) i ryzyko związane z utratą wartości rezydualnej (66 procent). 41 procent respondentów jest nieufne co do technologii, a około jedna trzecia (38 procent) jest zaniepokojona jej wprowadzaniem. Największa skłonność do przekazywania systemowi kontroli nad pojazdem dotyczy sytuacji autonomicznego parkowania i korków na autostradach. Poziom wiedzy na temat jazdy autonomicznej wydaje się być niski: tylko osiem procent twierdzi, że jest w stanie powiedzieć coś na ten temat.

Human readiness index – wskaźnik gotowości człowieka (HRI) daje wgląd w to, w jaki sposób stosunek badanych do autonomicznego prowadzenia pojazdu odnosi się do socjodemografii. Wyniki pokazują, że im młodsi są respondenci i im wyższy jest ich poziom wykształcenia i dochodów, tym bardziej pozytywny jest ich stosunek do autonomicznej jazdy. Widoczne są również różnice pomiędzy krajami, w których badania przeprowadzono. Chińczycy (HRI +5,1) i Koreańczycy z Korei Południowej (HRI +1,2) są euforyczni i pozytywnie nastawieni do autonomicznej jazdy. W Europie liderem w tej dziedzinie są Hiszpanie i Włosi (w obu przypadkach HRI +0,7). Niemcy i Francuzi są stosunkowo ostrożni (oba HRI -0,7), podobnie jak Amerykanie, Japończycy i Brytyjczycy (wszystkie HRI -0,9). HRI, posługując się skalą od -10 do +10, łączy w sobie dane dotyczące wiedzy na ten temat, zainteresowania, emocji i gotowości do używania samochodów autonomicznych.

Badając podejścia wobec autonomicznej jazdy w kontekście życia ludzi, typologia użytkowników wskazuje znaczące różnice. Na podstawie analizy określono pięć typów użytkowników. „Podejrzliwy kierowca” lubi trzymać się tego, co już istnieje, i korzystałby z autonomicznej jazdy tylko wtedy, gdyby została w pełni umocowana prawnie i zwyczajowo. Również „niezbyt ufający co do kwestii bezpieczeństwa” mają w dużej mierze powściągliwe podejście do jazdy autonomicznej. Uważają, że samochody autonomiczne, zanim zostaną dopuszczone do ruchu drogowego, powinny być najpierw przez wiele lat testowane. „Współkierowcy o otwartym umyśle” dostrzegają korzyści płynące z techniki i pragną, by biznes, nauka i rozwiązania polityczne stały się na tyle skuteczne, by bezpiecznie wprowadzić autonomiczne auta na drogi. „Trendsetterzy o wysokim statusie życia” są do samochodów autonomicznych nastawieni entuzjastycznie, ponieważ w ten sposób mogą zademonstrować swój postępowy styl życia. „Pasażer zaawansowany techniczne” ufa technologii i chce, aby została ona wprowadzona na całym świecie.

„Zautomatyzowana i autonomiczna jazda ma ogromny potencjał, by gruntownie udoskonalić naszą mobilność” – mówi Thomas Müller, szef Działu Zautomatyzowanej Jazdy w Audi. „Na drodze ku temu celowi, obok rozwoju technicznego, decydujące znaczenie ma przekonanie ludzi. Badanie to daje nam zróżnicowane spojrzenie na to, jakie są poglądy ludzi w odniesieniu do autonomicznej jazdy i jak możemy ustalić w społeczeństwie odpowiednie oczekiwania wobec nowych technologii”.

Więcej informacji na temat badania „The Pulse of Autonomous Driving” znaleźć można pod adresem internetowym www.audi.com/pulse-of-autonomous-driving.