Acquire
1180x500_program_Audi_aktualnosci.jpg

Rok po wdrożeniu programu Audi ograniczającego emisję CO2 potwierdzono potencjał redukcji 1,2 tony CO2 na samochód

Konsekwentna elektryfikacja gamy produktowej Audi oznacza, że duża część emisji CO2 nie pochodzi już z układów wydechowych samochodów, ale z łańcucha dostaw i wcześniejszych procesów produkcyjnych podzespołów. W związku z tym Audi, wraz ze swymi dostawcami, opracowuje środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2. „Program CO2” koncentruje się na szczególnie energochłonnych materiałach stosowanych w produkcji, takich jak aluminium, stal i komponenty akumulatorów.

Podczas 30 dotychczas przeprowadzonych warsztatów z dostawcami opracowano 50 działań mogących zredukować emisję CO2 nawet o 1,2 tony na samochód. Największy potencjał redukcji emisji CO2 znajduje się w zamkniętych cyklach materiałowych, sukcesywnym zwiększaniu ilości materiałów wtórnych, wykorzystywaniu materiałów pochodzących z recyklingu w komponentach z tworzyw sztucznych oraz stosowaniu zielonej energii elektrycznej. Wykorzystanie zielonej energii jest już od roku 2018 nieodłącznym elementem umów z producentami ogniw akumulatorowych wysokiego napięcia. Audi analizuje skuteczność tych działań na podstawie badania cyklu życia i zleca ich certyfikację niezależnym stronom trzecim. W celu identyfikacji nowych potencjalnych obszarów redukcji emisji CO2 planowane jest przeprowadzenie kolejnych warsztatów. Kompleksowy program obejmuje zarówno poddostawców, jak i bezpośrednich dostawców.

Bernd Martens, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i IT, podsumowuje: „Już w pierwszym roku funkcjonowania «Programu CO2» wraz z naszymi partnerami zidentyfikowaliśmy 50 konkretnych działań mających bezpośredni wpływ na dekarbonizację naszego koncernu. Ponadto wdrażamy jeszcze większą transparentność w łańcuchu dostaw”.

Na samym początku procesu wdrażania programu Audi skupiło się na aluminium, ponieważ produkcja wyrobów z tego właśnie materiału pochłania najwięcej energii.
Już w roku 2017 w zakładzie produkcyjnym w Neckarsulm wprowadzono tzw. zamknięty obieg aluminium. Ścinki blachy aluminiowej pozostające w tłoczni są zwracane bezpośrednio do dostawcy, gdzie są przetwarzane i przygotowywane do ponownego użycia. Dzięki temu tylko w 2018 roku Audi zmniejszyło emisję CO2 o około 90 000 ton. W przyszłości cztery pierścienie wprowadzą zamknięty obieg aluminium również w innych zakładach.

Audi wymaga od dostawców ogniw akumulatorowych tego, by w produkcji wykorzystywali zieloną energię elektryczną. Przed złożeniem zamówienia dostawcy muszą przedstawić odpowiednią koncepcję wykorzystania zielonej energii.

Audi zamierza wnieść swój wkład w realizację celów określonych na szczycie klimatycznym w Paryżu. Firma realizuje ambitną wizję pracy na rzecz osiągnięcia do roku 2050 zupełnej neutralności pod względem emisji CO2.