Acquire
newsletter_4.jpg

Audi Hungaria drugą fabryką czterech pierścieni neutralną pod względem emisji CO₂

Audi Hungaria rozpoczęło eksploatację największej w Europie dachowej instalacji fotowoltaicznej. Od tego roku zakład w Győr korzysta wyłącznie z zielonej energii. W roku 2012 węgierska fabryka Audi uruchomiła instalację geotermalną, która zaspokaja większość zapotrzebowania zakładów na ciepło. Pozostała część jest rekompensowana przez certyfikaty biogazowe. Dzięki tym działaniom Audi Hungaria stało się drugim zakładem Audi, który osiągnął neutralny bilans węglowy.

„Mamy jasny cel: do 2025 roku wszystkie zakłady Audi będą działały w sposób neutralny pod względem emisji CO₂” – mówi Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG, i dodaje: „Przestawiając nasze fabryki na energię odnawialną, wnosimy istotny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym”.

Po sukcesie Audi Brussels, które dokonało tego już w 2018 roku, Audi Hungaria to drugi zakład produkcyjnych czterech pierścieni, który osiągnął ten cel. Wszystkie działania w kierunku zmniejszenia śladu węglowego w zakładach Audi zostały zebrane w projekcie Mission:Zero. W centrum uwagi znajdują się tu kluczowe dla marki wyzwania: dekarbonizacja, wykorzystanie wody, efektywne wykorzystanie zasobów i różnorodność biologiczna. Audi osiągnęło już ważny cel pośredni w dziedzinie dekarbonizacji: od początku tego roku wszystkie fabryki Audi zużywają tylko zieloną energię.

Zakład w Győr na Węgrzech realizuje założenia dekarbonizacji za pomocą trzech mechanizmów. Pierwszym z nich jest przejście na zieloną energię, co nastąpiło dzięki uruchomieniu największej w Europie dachowej instalacji fotowoltaicznej i dostawie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Instalacja, zbudowana we współpracy z E.ON Hungaria, została zamontowana na dachach dwóch centrów logistycznych zakładu. Zajmuje powierzchnię około 160 tys. m², składa się z 36 400 ogniw słonecznych i zapewnia maksymalną wydajność 12 megawatów.

Innym podjętym przez firmę działaniem jest zaopatrzenie w energię geotermalną. Od 2012 roku Audi Hungaria wykorzystuje to źródło do pokrycia większości zapotrzebowania na ciepło w zakładzie. Geotermalny zakład w Győr zaspokaja około 70% potrzeb. Pozostałe ciepło jest generowane przez gaz ziemny, a neutralność węglowa jest zapewniona dzięki certyfikatom biogazu.

Emisje CO₂, które są w fabryce nieuniknione, na przykład emisje z urządzeń do testowania silników, są kompensowane za pomocą uznanych i certyfikowanych na całym świecie kredytów węglowych. Jest to trzeci mechanizm, który odpowiada za około 5% emisji dwutlenku węgla.

Audi stale pracuje nad zmniejszaniem śladu węglowego w swoich zakładach. Firma angażuje się w to działanie również poza obrębem swoich fabryk. Od 2017 roku logistyczne dostawy kolejowe Audi prowadzone wraz z Deutsche Bahn są w dużej mierze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki przejściu na „DBeco plus” przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję o ponad 13 tys. ton CO₂ rocznie. Tak zwany zielony pociąg kursuje po torach kolejowych między Ingolstadt a portem przeładunkowym w Emden nad Morzem Północnym już od roku 2010. Od 2012 zielone pociągi kursują również do Emden z zakładu Audi w Neckarsulm. Od 2019 roku Audi kompensuje ponadto trasy między fabrykami w Ingolstadt, Győr i Brukseli, gdzie produkowany jest Audi e-tron.