Acquire

Audi oszczędziło dzięki swoim pracownikom 100 milionów euro

W 2017 roku Audi odnotowało rekordową liczbę pomysłów zgłoszonych w Programie Pracowniczych Innowacji. Dzięki programowi pracownicy koncernu z Ingolstadt mogą proponować rozwiązania, które usprawnią ich codzienną pracę.

Audi przykłada ogromną wagę do szybkiego i sprawnego zarządzania napływającymi pomysłami. "Cały czas zachęcamy zatrudnionych,
by uważnie przyglądali się swemu miejscu pracy i krytycznie podchodzili do procesów tam zachodzących" – mówi Joachim Kraege, szef działu Organizacji i Konsultacji w AUDI AG. "Kreatywność i wynalazczość każdej spośród zatrudnionych w Audi osób są bowiem głównym czynnikiem naszego sukcesu" – wtóruje mu Klaus Mittermaier, przewodniczący Rady Pracowniczej AUDI AG.

Zgłoszony pomysł jest rozpatrywany i oceniany, a pracownik może to monitorować za pośrednictwem narzędzi online. Po wdrożeniu ulepszenia pracownik Audi, który zgłosił innowację, otrzymuje premię finansową. Jej wysokość jest uzależniona od oszczędności osiąganych dzięki pomysłowi.

Dzięki wielu drobnym ulepszeniom zgłaszanym przez pracowników różnych działów marka Audi zaoszczędziła tylko w 2017 roku blisko 108,6 milionów euro. Zgłoszenia osiągnęły rekordową liczbę 15 tysięcy.