Acquire
WLTP > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

WLTP

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Bliżej codziennej jazdy: WLTP zastępuje New European Driving Cycle (NEDC).

Od 1 września 2017 zużycie paliwa dla samochodów wchodzących na rynek określa się przy użyciu nowej procedury testowej – WLTP. Od 1 września 2018 badaniem zostały objęte wszystkie nowo produkowane samochody. WLTP, czyli Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, to doskonalsza metoda testowania spalania i emisji szkodliwych substancji.
Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie i Twojego Audi.

 • AA6_181003_4_563x317.jpg
  Dane WLTP

  Sprawdź dane o zużyciu paliwa lub energii elektrycznej oraz emisji CO₂ dla poszczególnych modeli Audi.

  Dowiedz się więcej
 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Czym jest WLTP?

  Zużycie paliwa i emisja szkodliwych substancji to parametry, na które podczas wybierania auta zwraca uwagę coraz więcej osób. Przeczytaj, jak te wskaźniki będą określane w niedalekiej przyszłości.

  Dowiedz się więcej
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Co przemawia za WLTP?

  Od września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP. Zapewnia ona bardziej rygorystyczne warunki badania i realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC.

  Dowiedz się więcej
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC i WLTP

  Od jesieni 2017 obowiązujący dotąd cykl NEDC był zastępowany przez WLTP. Nowe parametry badania zapewniają bardziej realistyczne wyższe wartości. Przeczytaj czym dokładnie obie procedury różnią się w praktyce.

  Dowiedz się więcej

NEDC vs. WLTP

Porównanie
Standaryzowany cykl jazdy NEDC stosowano do badania wszystkich samochodów osobowych oraz lekkich aut użytkowych. Został wprowadzony przez Unię Europejską w 1992 roku, by dostarczać porównawczych danych na temat zużycia paliwa oraz emisji spalin poszczególnych samochodów. Niżej widoczne są podstawowe parametry testów.

NEDC

 • Temperatura w komorze testowej wynosiła 20-30°C.
 • Dystans wynosił 11 km.
 • Cykl trwał około 20 minut.
 • Cykl składał się z dwóch faz:
  - około 13 minut symulowanej jazdy miejskiej
  - około 7 minut symulowanej jazdy pozamiejskiej
 • Średnia prędkość wynosiła 33 km/h.
 • Pojazd nie poruszał się przez 25% czasu.
 • Prędkość maksymalna wynosiła 120 km/h.
 • Momenty, w których następowała zmiana biegu na skrzyni manualnej, były takie same dla wszystkich aut.
 • Wpływ wyposażenia dodatkowego i klimatyzacji nie był uwzględniony.

WLTP

 • Temperatura w komorze testowej wynosi 23°C.
 • Dystans wynosi około 23 km.
 • Cykl trwa około 30 minut.
 • Cykl składa się z czterech faz (niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka).
 • Średnia prędkość wynosi około 47 km/h.
 • Pojazd nie porusza się przez 13% czasu.
 • Prędkość maksymalna wynosi ponad 130 km/h.
 • Momenty zmiany biegów są wyliczane z wyprzedzeniem dla każdego samochodu.
 • Masa auta oraz dodatkowe wyposażenie (za wyjątkiem klimatyzacji i podgrzewania siedzeń) są uwzględnione w teście.

Cele nowej procedury.

WLTP zmienia testowe parametry, które określają zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń. Widocznie podnoszą:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Transparentność

W przyszłości codzienne zużycie paliwa będzie dokładniej oszacowane. WLTP lepiej odpowiada codziennym zachowaniom kierowców niż dotychczasowy standard NEDC, który został opracowany bardziej jako laboratoryjna metoda porównywania różnych pojazdów. Cykl NEDC mierzył poziom zużycia w abstrakcyjnych warunkach laboratoryjnych. WLTP dostarczy dokładniejszych prognoz spalania dla konkretnych aut dzięki symulacji realnych zachowań kierowców.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standardy

Jednym z głównych założeń WLTP jest ujednolicenie procedury mierzenia emisji spalin oraz zużycia paliwa dla silników benzynowych, diesla, instalacji gazowych czy jednostek elektrycznych. Pojazd danego typu musi wykazać te same wyniki w różnych próbach na całym świecie, jeśli cykl WLTP został przeprowadzony prawidłowo. Konieczność uzyskania porównywalnych danych powoduje, że test musi być przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych. Reprezentatywne i pewne poziomy zużycia paliwa oraz emisji są określane na hamowni, by odzwierciedlić dynamikę prowadzenia auta.

Pytania i odpowiedzi

Czym dokładnie jest WLTP?


W celu mierzenia zużycia paliwa i sprawdzenia, czy samochód mieści się w normach emisji, tworzone są procedury testowe. Ogólne warunki testowania i przeprowadzenia procedur określa prawo Unii Europejskiej. Dzięki temu wszyscy producenci aut muszą stosować te same metody, co z kolei zapewnia porównywalność wyników. Procedura testowa mierzy wartości zużycia paliwa oraz emisji CO₂ pojazdu. Od 1 września 2017 wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie auta użytkowe są poddawane nowemu testowi WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), który stopniowo będzie zastępował NEDC (New European Driving Cycle). Dopuszczanie do ruchu nowych modeli aut osobowych albo nowych silników / skrzyń biegów w Europie będzie odbywać się na podstawie wyników cyklu WLTP. Od 1 września 2018 wszystkie auta zarejestrowane po raz pierwszy muszą przejść test WLTP.
Gdzie wprowadzono WLTP?
WLTP został wprowadzony w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Turcji, Izraelu i na Islandii. Został również wprowadzony w zmodyfikowanej formie w Japonii oraz do testowania emisji zanieczyszczeń w Chinach. Indie i Korea Południowa planują wprowadzić WLTP wkrótce.
Czy obecne samochody muszą być poddane WLTP?
Nie. Przejście na WLTP nie wiąże się ze zmianami dla samochodów już zarejestrowanych. Normy zużycia paliwa i emisji CO₂ nie zostały określone dla samochodów, które przeszły test NEDC. Dla tych pojazdów parametry NEDC są obowiązujące.
Kiedy wartości określane przez WLTP zastąpią całkowicie wartości wskazywane przez NEDC?
Komisja Europejska zaleciła ujednolicenie przeliczania wartości NEDC na WLTP do 1 stycznia 2019. Jednocześnie wiążące zasady informowania konsumentów o nowych standardach są określane oddzielnie przez każdy kraj, dlatego na poszczególnych rynkach mogą występować różnice.
Co zmieniło się dla konsumentów od września 2017?
WLTP jest obowiązkowym testem nowych modeli aut od września 2017, natomiast dopiero od stycznia 2019 jego wyniki w pełni zastąpiły wyniki mierzone za pomocą procedury NEDC.
W przejściowym okresie od września 2017 do stycznia 2019 producenci mogli informować klientów o wynikach testu WLTP. Jednak musieli zaznaczać, że jest to informacja dodatkowa, ponieważ normy wykazywane w testach NEDC pozostają prawnie wiążące dla oznaczeń w salonach sprzedaży oraz etykiet informujących o wydajności energetycznej.
Jak rozpoznać, czy auto zostało przetestowane według nowych procedur?
Nawet obecnie wyniki testu NEDC są potwierdzane certyfikatem zgodności z normami (certificate of conformity; CoC) dołączonym do pojazdu. Ten certyfikat jest warunkiem wydania dokumentów potrzebnych do rejestracji auta. Dla samochodów przebadanych w cyklu WLTP na certyfikacie będą figurować dwa oznaczenia: wartości według cyklu WLTP oraz przeliczone wartości NEDC. Te drugie będą opierać się na określonym przez dany kraj przeliczniku zużycia paliwa, dopóki kraj w całości nie przejdzie na WLTP.
Jaki jest związek między WLTP a RDE? Czy nie są tym samym?
RDE, czyli Real Driving Emissions, bada wydzielanie zanieczyszczeń na drodze, a nie w warunkach laboratoryjnych, jak ma to miejsce w cyklu WLTP. Kluczowa różnica polega na tym, że w teście RDE składniki spalin (tlenki azotu i cząstki stałe) są badane podczas jazdy na drodze za pomocą mobilnych metod pomiaru (PEMS), ale z uwagi na różnice w warunkach drogowych emisja CO₂ i zużycie paliwa nie są brane pod uwagę. Wraz z wprowadzeniem WLTP producenci muszą zmniejszyć poziom wydzielania tlenków azotu i cząstek stałych w ruchu miejskim. Choć limit liczby cząstek jest taki sam jak dla cyklu WLTP, współczynnik zgodności 2,1 jest używany dla tlenków azotu w fazie 1. RDE. Z limitem tlenku azotu rzędu 80 mg/km dla samochodu z silnikiem diesla, zgodnym z normą Euro 6, dozwolony poziom emisji według wytycznych RDE wynosi 168 mg/km. W fazie 2. RDE współczynnik zgodności dla tlenku azotu został obniżony do 1,0 (z uwzględnieniem marginesu błędu).