Acquire

NEDC i WLTP.

Nowy test pozwala na zmodyfikowanie cyklu jazdy i dokładniejsze badanie, w tym dłuższy czas pomiaru oraz wyższą maksymalną prędkość. Zmiany prezentują się następująco:

Od momentu rozruchu silnika mierzone są cztery zakresy prędkości: do 60, do 80, do 100 oraz powyżej 130 km/h. Podczas każdej z tych faz pojazd zawsze zwalnia i przyspiesza. Maksymalna prędkość jest wyższa od tej z testu NEDC o 10 km/h. W dodatku średnia prędkość 47 km/h jest znacznie wyższa niż obowiązujące wcześniej 33 km/h. W cyklu WLTP komora testowa ma temperaturę 23°C, podczas gdy NEDC pozwalał na szeroki zakres 20-30°C. Pełny cykl WLTP zajmuje około 30 minut, a NEDC zajmował jedynie około 20 minut. Dystans cyklu uległ ponaddwukrotnemu wydłużeniu i wynosi 23 kilometry zamiast dotychczasowych 11 kilometrów. Inaczej niż w cyklu NEDC, uwzględniane są wymogi układu elektrycznego auta oraz wyposażenie dodatkowe: jego waga, aerodynamika, opór toczenia. Jednocześnie wyposażenie pochłaniające dużą ilość energii, jak klimatyzacja czy podgrzewane siedzenia, pozostaje nieuwzględnione w teście WLTP.