Acquire
4_1180x500.jpg

Audi planuje redukcję zużycia wody w procesach produkcyjnych o połowę do 2035 roku

Oszczędne i wydajne wykorzystanie wody to dla Audi kluczowy aspekt programu ekologicznego Mission:Zero. Koncern z Ingolstadt planuje ograniczyć własne zużycie wody do minimum, a w przyszłości zrezygnować ze stosowania wody pitnej w procesie produkcji pojazdów. W tym celu Audi wdraża systemy zamkniętego obiegu wody i zwiększa wykorzystanie wody deszczowej. Docelowo system ma działać we wszystkich zakładach produkcyjnych.

„Naszym celem jest radykalne zmniejszenie zużycia wody słodkiej i zredukowanie o połowę zużycia wody na wyprodukowany pojazd do roku 2035. Już teraz – tam gdzie to możliwe – korzystamy z wody z recyklingu, która była wielokrotnie wykorzystywana w cyklu, a następnie uzdatniana. Naszym celem jest posiadanie zamkniętych obiegów wody we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych” – mówi Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki.

Wartość wody na świecie różni się w zależności od miejsca. Audi bierze to pod uwagę, dlatego w pierwszej kolejności działania prowadzone są na obszarach, na których woda jest szczególnie cenna. W ten sposób ekologicznie ważone zużycie wody w produkcji zostanie zredukowane z około 3,75 m3 do około 1,75 m3 na wyprodukowany samochód. Cel ma zostać osiągnięty do 2035 r.
Audi México jest pionierem, jeśli chodzi o ekonomiczne wykorzystanie wody. Meksykańska fabryka czterech pierścieni jest pierwszym na świecie zakładem produkcyjnym, który już od 2018 r. produkuje pojazdy bez odprowadzania zanieczyszczonej wody na zewnątrz. Biologiczna oczyszczalnia z systemem ultrafiltracji i odwróconej osmozy zbiera wodę zanieczyszczoną podczas produkcji, oczyszcza ją i wprowadza z powrotem do obiegu w zakładzie. Fabryka wykorzystuje oczyszczoną wodę jako użytkową i ponownie stosuje ją w produkcji lub np. do podlewania terenów zielonych.

Z kolei w zakładzie w Neckarsulm ma powstać zamknięty obieg wody pomiędzy fabryką a sąsiadującą z nią oczyszczalnią komunalną. W instalacji testowej woda powracająca z oczyszczalni trafia do zbiornika w północnej części terenu zakładu, gdzie za pomocą systemów filtrów i membran jest oczyszczana w celu ponownego wykorzystania w produkcji. Jakość wody jest podczas całego procesu ściśle kontrolowana. Kontrola jakości obejmuje również analizy laboratoryjne, które co dwa tygodnie określają właściwości oczyszczonej wody. Jeśli testy wypadną pomyślnie, budowa nowej instalacji wodociągowej ma się rozpocząć w 2022 r., a zakład ma zamknąć obieg wody już w 2025 r.

Od 2019 r. w zakładzie w Ingolstadt działa nowe centrum zaopatrzenia w wodę użytkową. Przy wykorzystaniu wcześniej działającego systemu oczyszczania mniej więcej połowa zanieczyszczonej wody powstającej w zakładzie może być w ten sposób wprowadzana do obiegu, gdzie jest oczyszczana ponownie i przygotowywana do użycia jako woda technologiczna. W ten sposób Audi oszczędza rocznie do 300 000 m3 świeżej wody.

Ponadto Audi, aby pokryć własne zapotrzebowanie w sposób jak najbardziej chroniący zasoby naturalne, wykorzystuje w wielu zakładach zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Na terenie zakładu Audi México znajduje się zbiornik o pojemności 240 000 m3. Zapełnia się on w porze deszczowej, która trwa tam około sześciu miesięcy, od maja do października. Zebrana i oczyszczona woda deszczowa jest wykorzystywana w zakładzie. Audi zbiera również wodę deszczową w podziemnych zbiornikach retencyjnych na terenie zakładu w Ingolstadt, aby wprowadzić ją do obiegu jako wodę technologiczną. W zależności od warunków pogodowych rocznie można zebrać do 250 000 m3 wody deszczowej. W kolejnych latach wykorzystanie wody deszczowej ma być zwiększane również w innych zakładach koncernu.