Acquire
2_1180x500.jpg

Audi dołącza do sojuszu Alliance for Water Stewardship

Audi jest pierwszym producentem samochodów segmentu premium, który z początkiem 2023 roku dołączył do Alliance for Water Stewardship – globalnej koalicji firm, organizacji pozarządowych i uczestników sektora publicznego zajmującej się zarządzaniem zasobami wodnymi w całym łańcuchu wartości.

Przystąpienie do AWS to dla Audi rozszerzenie zaangażowania w zrównoważoną gospodarkę wodną. Do tej pory w swoim ekologicznym programie Mission:Zero marka stawiała na oszczędne i efektywne wykorzystanie wody. Oprócz utrzymania zużycia na najniższym poziomie w przyszłości planowane jest całkowite zaprzestanie stosowania w produkcji wody pitnej. Przewiduje się, że do roku 2035 średnie zużycie wody na jeden wyprodukowany pojazd spadnie o około połowę aż w pięciu zakładach produkcyjnych.

„Jako producent mamy obowiązek zapewnić, że w całym naszym łańcuchu wartości sumiennie i w sposób zrównoważony zarządzamy cennymi zasobami ” – mówi Dirk Grosse-Loheide, członek zarządu AUDI AG ds. zaopatrzenia i IT. „Nasze zaangażowanie w sieć AWS opiera się na członkostwie i międzysektorowej współpracy z wiodącymi w branży firmami. Jednocześnie stowarzyszenie jest ważną platformą wymiany pomysłów z innymi korporacjami”.

Jako pierwszy poddany audytowi przez AWS zostanie zakład Audi w San José Chiapa w Meksyku, który jest w procesie certyfikacji. Oznacza to, że tamtejsza gospodarka wodna podlega analizie zarówno na poziomie zakładu, jak i poza fabryką. Wynika to z faktu, że oprócz bezpośredniego zużycia w produkcji istotna jest także oszczędność wody w ramach łańcucha dostaw. Warto zauważyć, że zakład jest pionierem w ekonomicznym zarządzaniu tym zasobem. Od 2018 roku produkuje samochody w zamkniętym obiegu wody, a jego system oczyszczania pozwala zaoszczędzić w przybliżeniu 150 000 m³ świeżej wody rocznie dzięki jej ponownemu wprowadzaniu do procesów produkcyjnych.

„W takim kraju jak Meksyk, gdzie istnieje ogromne ryzyko wystąpienia suszy, korzystanie z wody w sposób, który zachowuje ją jako zasób, jest bardzo ważne” – mówi Tarek Mashhour, dyrektor zarządzający Audi México. „Jesteśmy dumni, że możemy włączyć się w proces certyfikacji w ramach standardów AWS”.

Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej gospodarki wodnej podejmowane są także w innych fabrykach Audi. Na przykład Audi Brussels wraz z belgijską firmą partnerską Hydria inwestuje w projekt „Re-Use”. Ma on na celu włączenie południowej oczyszczalni ścieków w Brukseli do systemu, który zaopatruje w wodę zakład produkcyjny Audi. Będzie to skutkować powstaniem zamkniętego obiegu, pozwalającego zaoszczędzić około 100 000 m³ tego cennego zasobu rocznie – zgodnie z dążeniem Audi do redukcji intensywnego zużycia słodkiej wody na całym świecie.

Czysta woda pitna jest jednym z najcenniejszych zasobów na Ziemi, dlatego zgodnie ze swoimi założeniami Audi stara się wykorzystywać ją w sposób jak najbardziej przemyślany. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach ma na celu osiągnięcie na tyle satysfakcjonujących rezultatów, aby marka mogła inspirować inne firmy do podążania tą drogą w przyszłości.