Acquire

Szkolenia techniczne

Informacje o szkoleniach technicznych dla personelu warsztatów dostępne są pod numerem telefonu: (061) 650 53 14.

(koszt połączenia - opłata jak za połączenie międzymiastowe wg cennika operatora)