Acquire
Program „Mój elektryk” > Audi | Finansowanie dla klientów prywatnych i przedsiębiorców > Audi Polska | Przewaga dzięki technice
Mój elektryk

Skorzystaj z dofinansowania na samochód elektryczny

Przy zakupie auta elektrycznego zyskaj nawet 27 000 zł dofinansowania jako osoba fizyczna lub jako firma, dzięki programowi „Mój elektryk”.
(Dofinansowanie nie dotyczy samochodów z napędem hybrydowym).

 • Q4_etron_1920x1080_3_klient_biznes.jpg
  Dofinansowanie dla przedsiębiorców


  Kupując samochód zeroemisyjny dla firmy, masz prawo do 27 000 zł dotacji na jego zakup. Szczegóły finansowania zależą od kategorii wybranego samochodu, wysokości podatku VAT rozliczanego przez Twoją firmę oraz decyzji dotyczącej średniorocznego minimalnego przebiegu samochodu.

  Proces ubiegania się o dofinansowanie:

  - Wybierasz z dealerem finansowanie i ustalasz wysokości dofinansowania

  - Czas na złożenie i rozpatrzenie wniosków

  - Otrzymasz informacje od dealera o przyznaniu dotacji i planowanym terminie odbioru samochodu.
  (5 dni roboczych po stronie VW FS i 20 dni roboczych po stronie NFOŚiGW).

  - Podpisanie umów.

 • Q4_etron_1920x1080_2_klient_prywatny.jpg
  Dofinansowanie dla klientów prywatnych


  Kupując samochód zeroemisyjny prywatnie, masz prawo do 18 750 zł dotacji (przy maksymalnej cenie samochodu 225 000 zł) na jego zakup lub do 27 000 zł dotacji z Kartą Dużej Rodziny (brak limitu ceny pojazdu).

  Proces ubiegania się o dofinansowanie:

  - Przy innej formie płatności niż leasing (gotówka) wniosek o dotację składasz samodzielnie na stronie www.gwd.nfosigw.gov.pl

  - Wybierasz z dealerem finansowanie i ustalasz wysokości dofinansowania

  - Czas na złożenie i rozpatrzenie wniosków

  - Otrzymasz informacje od dealera o przyznaniu dotacji i planowanym terminie odbioru samochodu.
  (5 dni roboczych po stronie VW FS i 20 dni roboczych po stronie NFOŚiGW).

  - Podpisanie umów.

Pytania i odpowiedzi:

1. Do kogo skierowany jest program „Mój Elektryk”?
Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych kupnem samochodu elektrycznego. Zasady przyznawania dotacji są jednak różne dla przedsiębiorców (w tym JDG) i dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
2. Od kiedy można korzystać z dotacji?
Już dziś można ubiegać się o dotację, kupując samochód zeroemisyjny za gotówkę, w kredycie, w leasingu lub w najmie.
3. Jaką funkcję pełni BOŚ S.A. w programie?
Bank Ochrony Środowiska S. A jest operatorem programu „Mój Elektryk”, jest stroną umowy o dotację w przypadku leasingobiorców. Podpisuje umowę o dotację razem z osobą, która korzysta z dofinansowania (z beneficjentem).
4. Jaką funkcję pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w programie?
NFOŚiGW jest organizatorem i fundatorem programu.
5. Jakie samochody objęte są dotacją z programu „Mój Elektryk”?
Program dofinansowuje kupno fabrycznie nowego samochodu elektrycznego (zeroemisyjnego) z przebiegiem nie większym niż 50 km.

Osoby fizyczne mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego M1 (który ma maksymalnie 8 miejsc siedzących).
6. Jak obliczyć wysokość dotacji?
Najlepiej skonsultować się z dealerem, który pomoże określić wysokość dotacji i wyjaśni zasady jej przyznania.


Osoby fizyczne:
(które nie prowadzą działalności gospodarczej)

Kwota dotacji oraz zakres cenowy samochodów objętych dofinansowaniem są wyższe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Przy wnioskowaniu o dofinansowanie należy ją mieć przy sobie.


Przedsiębiorcy:

Sprzedawca zapyta o:

• wysokość rozliczanego podatku VAT,

• czy decydujesz się zadeklarować (i monitorować) minimalny średnioroczny przebieg samochodu.
7. Co jest potrzebne, by złożyć wniosek o dotacje?
Na spotkania z dealerem należy zabrać dowód osobisty i przygotować się na dodatkowe pytania o dane:

Osoby fizyczne:
(które nie prowadzą działalności gospodarczej)

• numer i data ważności Karty Dużej Rodziny. Pamiętaj, by mieć Kartę przy sobie – dealer musi dołączyć jej kopię do wniosku.


Przedsiębiorcy:

• NIP, REGON, adres siedziby firmy.
8. Czy wysłany wniosek o dotację ma termin ważności?
Tak, wniosek o dotację jest ważny 9 miesięcy od daty jego podpisania.
9. Czy złożenie wniosku jest bezpłatne?
Tak, złożenie wniosku o dotację jest całkowicie bezpłatne.
10. Czy przyznanie dotacji wymaga dodatkowych działań?
Tak, po przyznaniu dotacji należy:

• zrobić cesję z polisy ubezpieczeniowej na NFOŚiGW, jeśli zakup samochodu finansowany jest gotówką lub w kredycie,

• odpowiednio oznaczyć swój nowy samochód:

a. przy wyborze finansowania leasingiem lub najmem – naklejkę oraz instrukcję oklejenia dostaniesz w salonie dealerskim w dniu odbioru samochodu.
b. przy kupnie samochód za gotówkę lub w kredycie naklejkę należy pobrać ze strony programu „Mój Elektryk” S.A. (https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie).


Przedsiębiorcy:

Przy wyborze wyższej dotacji z deklarowanym minimalnym przebiegiem samochodu, należy monitorować ten przebieg. BOŚ S.A jako operator programu może skontrolować przebieg samochodu w trakcie trwania umowy i na jej zakończenie.
11. Jak długo będę czekać na dotację, gdy finansuję zakup leasingiem?
Okres od złożenia wniosku o dotację do jej przyznania może wynieść ponad 5 tygodni.

Wypełniony i popisany wniosek dealer przesyła do Volkswagen Financial Services, który przekazuje go, do Banku Ochrony Środowiska S.A zbiorczo raz w tygodniu.

Od momentu otrzymania Twojego wniosku BOŚ S.A. ma 5 dni roboczych, by ocenić jego formalną poprawność, a następnie 20 dni roboczych na rozpatrzenie poprawnego wniosku i podjęcie ostatecznej decyzji.
12. W jaki sposób dowiem się, czy przyznano mi dotację?
Dealer zadzwoni lub przyśle e-mail (w zależności od tego, jaki kanał kontaktu z nim ustalisz) informację o przyznaniu dotacji.
13. W jaki sposób otrzymam dotację?
Przyznana dotacja wpłynie na konto VW FS, po czym zostanie zaksięgowana jako opłata wstępna na koncie rozliczeniowym Twojej umowy.
14. Czy umowa o dotację trwa tyle samo, co umowa leasingowa?
Program „Mój elektryk” zobowiązuje do korzystania z samochodu min. 24 miesiące i jest to niezależne od trwania umowy leasingu.
15. Co się stanie z dotacją, jeśli auto zostanie skradzione?
Jeśli zakup samochodu finansujesz leasingiem lub najmem, ubezpieczyciel wypłaci VW FS odszkodowanie jako właścicielowi pojazdu. Z kwoty ubezpieczenia zostanie rozliczona kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości – proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu trwania umowy o dotację.

Jeśli zakup samochodu finansujesz gotówką lub w kredycie, dzięki cesji z polisy ubezpieczeniowej – NFOŚiGW odzyska część dotacji.
16. Co stanie się z dotacją, jeśli moje auto będzie miało szkodę całkowitą?
Jeśli przebieg samochodu będzie większy niż 10 000 km, nie trzeba będzie zwracać dotacji.


W innym przypadku:

• jeśli zakup samochodu finansujesz leasingiem lub najmem, pobierzemy od ubezpieczyciela kwotę, której wysokość będzie odpowiadać okresowi o jaki umowa zostanie skrócona. Następnie tę kwotę – jako część dotacji zwrócimy do NFOŚiGW.

• jeśli zakup samochodu finansujesz gotówka lub w kredycie, dzięki cesji z polisy ubezpieczeniowej OC i AC – NFOŚiGW odzyska część dotacji.
17. Co się stanie, jeśli pogorszy się moja sytuacja finansowa i przestanę płacić raty za leasing?
W każdym momencie możesz wypowiedzieć umowę o dotację z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Oznacza to jednak zwrot dotacji (w wysokości odpowiadającej okresowi o jaki umowa zostanie skrócona) z odsetkami.
18. Czy mogę starać się o dotację, jeśli samochód był zamówiony przed rozpoczęciem programu „Mój Elektryk”?
Tak. Jeśli zamówiony samochód finansowany będzie leasingiem, wróć do dealera – przeliczy wniosek leasingowy i pomoże przy złożeniu wniosku o dotację.