Centrum Wsparcia Usług Cyfrowych

Centrum Wsparcia Usług Cyfrowych dla Klientów Audi

Infolinia: 008001216780


Adres mailowy: myaudi@info.audi.pl


Godziny pracy infolinii: 24/7Wsparcie w języku polskim codziennie w godzinach 8:00-20:00, w pozostałym przedziale czasu wsparcie oferowane w języku angielskim lub niemieckim.