Acquire
Kształtowanie przyszłości > Progress Audi > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Kształtowanie przyszłości

Zrównoważone działanie jest jednym z wielkich wyzwań naszych czasów. W procesie przemian liczy się każdy wkład.

Szczegółowa wizja określa, jak będzie wyglądać przyszłość Audi: marka zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji CO₂ do 2050 roku. W tym celu analizowany jest każdy etap cyklu życia pojazdu – nie tylko w fazie produkcji, ale również procesy na wcześniejszym etapie, na przykład w łańcuchu dostaw. U podstaw tych działań jest plan odpowiedzialnego używania zasobów, ciągłego zmniejszania emisji CO₂ i rozwoju elektrycznej mobilności.

Do 2025 roku Audi chce zredukować ślad węglowy swojej floty w całym cyklu życia produktu o około 30% w porównaniu z 2015 rokiem. Aby to osiągnąć, coraz mocniej skupia się na elektrycznej mobilności.

Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich fabrykach Audi

Rok 2025 to ważna data dla prowadzonego przez Audi programu środowiskowego Mission:Zero, który ma na celu zrównoważenie procesów w całym cyklu produkcji. Do tego roku wszystkie fabryki Audi mają być neutralne pod względem emisji CO₂.

Zakłady w Brukseli i węgierskim mieście Győr już teraz działają w sposób neutralny pod względem emisji CO₂. Ważnym czynnikiem jest wykorzystanie energii geotermalnej – która jest kluczowa w Audi Hungary – oraz instalacja systemów fotowoltaicznych (PV). W Brukseli systemy PV zajmują obszar 107 000 m2, a dostawa ciepła jest objęta certyfikatami pochodzenia biogazu. Belgijskie Audi kompensuje emisje, których nie można jeszcze wyeliminować, użyciem odnawialnych źródeł energii poprzez projekty kredytów węglowych.

Mission:Zero w zakładach w Ingolstadt

Również w głównej siedzibie Audi podejmowane są działania w kierunku neutralności pod względem emisji CO₂. Od początku 2012 roku zakłady Audi w Ingolstadt używają w procesie produkcji samochodów jedynie zielonej energii. Moduły fotowoltaiczne zajmują obszar 23 000 m2, zapewniając energię odnawialną. Zewnętrzni dostawcy z okolicy – wśród nich rafineria – dostarczają fabryce energię z niskoemisyjnych źródeł.

Ponadto w 2019 roku w Ingolstadt oddano do użytku nowe centrum zaopatrzenia w wodę z bioreaktorem membranowym. Zużyta woda jest poddawana wieloetapowemu procesowi oczyszczania, co umożliwia jej ponowne wykorzystanie w przemyśle. W ten sposób zapotrzebowanie na świeżą wodę w zakładach produkcyjnych zostaje znacznie zmniejszone. Od 2009 roku Audi jeszcze mocniej angażuje się w ochronę środowiska dzięki powołaniu Audi Environmental Foundation.

Inicjatywa

Audi jest członkiem Global Battery Alliance – wielostronnej inicjatywy, która ma na celu określenie norm zrównoważonej produkcji akumulatorów. Inicjatywa skupia się między innymi na przestrzeganiu praw człowieka i społecznych standardów w górnictwie surowców oraz ponownym wykorzystaniu baterii litowo-jonowych.

Zoptymalizowanie zużycia wody

Zasada gospodarki o obiegu zamkniętym jest również kluczowym aspektem w sferze produkcji. Między innymi dotyczy ona zużycia wody. Meksykańskie zakłady San José Chiapa pokazują, jak w tym względzie może wyglądać przyszłość fabryk Audi. Zakłady te już dziś nie generują ścieków w procesie produkcji. Cała zużyta woda jest oczyszczana i wykorzystywana ponownie.

Eliminacja CO₂ w łańcuchu dostaw

Audi myśli również o przyszłości, wprowadzając różne inteligentne rozwiązania w obszarze łańcucha dostaw. Firma prowadzi konstruktywny dialog z ważnymi dostawcami, podwykonawcami i partnerami. W ramach programu, który ruszył w 2018 roku, opracowywane są wspólne działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Największy nacisk kładzie się na aluminium, stal i części akumulatorów, których wyprodukowanie wymaga znacznej ilości energii. Warsztaty pozwoliły już na wprowadzenie działań w łańcuchu dostaw, które łącznie mają potencjał zmniejszenia emisji CO₂ całej floty pojazdów o 1,2 tony. Wprowadzanie uzgodnionych środków będzie nieodłącznym elementem umów zawieranych w przyszłości. Od 2018 roku wykorzystanie zielonej energii elektrycznej jest jednym z warunków określonych w umowach zawieranych z producentami akumulatorów wysokonapięciowych.

Zamknięty obieg aluminium to kolejny warunek stawiany przed dostawcami. Za nim stoi wydajny cykl obróbki płatów aluminium w zakładzie. Nadmiarowe odcinki aluminium, które gromadzą się w tłoczni, są zwracane bezpośrednio do dostawców, którzy wykorzystują je ponownie. Uzyskiwane w ten sposób aluminium wraca do fabryk Audi i jest wykorzystywane w procesach produkcji. Od wprowadzenia tych środków w zakładach Neckarsulm i Ingolstadt Audi obniżyło emisję CO₂ o około 350 000 ton. W przyszłości planowane jest wprowadzenie zamkniętego obiegu aluminium w kolejnych fabrykach.

Certyfikat zrównoważonego rozwoju

Aluminium jest wykorzystywane przy tworzeniu obudowy akumulatorów modeli Audi e-tron. Aluminium Stewardship Initiative (ASI) uhonorowała Audi certyfikatem potwierdzającym produkcję obudów akumulatorów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (źródło: aluminium-stewardship.org).

Niektórzy widzą fabrykę.
My widzimy postęp.

1
Aby osiągnąć neutralność pod względem emisji CO₂ w fabrykach Audi, wyznaczono cztery cele (w kolejności od najważniejszego). Pierwszy: zarządzanie energią, by ciągle podnosić wydajność energetyczną. Drugi: działanie fabryk na podstawie energii odnawialnej. Trzeci: kupowanie energii ze źródeł odnawialnych. Czwarty: kompensowanie emisji CO₂, której nie można wyeliminować za pomocą wcześniejszych środków, poprzez wspieranie projektów chroniących klimat.