Acquire
Kooperacja to dziś najważniejsza waluta > Zrównoważony rozwój > Audi Polska | Przewaga dzięki technice
Audi Polska | Przewaga dzięki technice Zrównoważony rozwój
Kooperacja to dziś najważniejsza waluta

„Kooperacja to dziś najważniejsza waluta”

Judith Kühn-Gerres jako CEO kieruje Greentech Festival, który – między innymi dzięki takim partnerom, jak Audi – jest dziś imprezą o światowym zasięgu. W wywiadzie wyjaśnia, dlaczego w kryzysach tkwią szanse i jak je wykorzystać.

Tekst: Patrick Morda Czas czytania: 4 min

Judith Kühn-Gerres (w środku), moderator Jennifer Sarah Boone (po lewej) i Dale Rickert, szef konferencji GREENTECH FESTIVAL (po prawej) na scenie.

Pani Kühn-Gerres, hasłem Greentech Festival (GTF) w Londynie jest „Turning Climate Crisis Into Opportunity“. O jakie możliwości chodzi?
Kryzysy wywołują zawsze ożywienie. Ludzie i przedsiębiorstwa intensywniej szukają innowacji. Procesy są wdrażane szybciej i skuteczniej. I właśnie w tym widzimy szanse, bo jednocześnie rośnie gotowość do sojuszy i współpracy. Dobrym przykładem jest pandemia koronawirusa i zmiany w świecie pracy – home office to dziś naturalna rzecz. Wraz z pojawieniem się kryzysu pojawiły się nagle rozwiązania, które stopniowo stały się standardami w przedsiębiorstwach.

Greentech Festival jest skierowany także do start-up’ów. Jaką odrywają one rolę w GTF?
Start-up’y są siłą napędową innowacji. Mają zapał i elastyczność, by szybko znajdować i rozwijać rozwiązania i reagować na potrzeby rynku. Dlatego podczas kryzysów to właśnie one dają ważne impulsy, choć do rozwinięcia swoich inicjatyw na większą skalę zawsze potrzebują też dużych partnerów.

Jakie trendy zauważa Pani w społeczności „zrównoważonych” start-up’ów?
Zrównoważony rozwój jest ostatnio na ustach wszystkich. Nowe start-up’y, lecz także istniejące już od dawna przedsiębiorstwa, zmieniają dotychczasową scenę działań mających na celu ochronę środowiska. To, jak zawsze, ma swoje wady i zalety. Różne społeczności prowadzą ożywione dyskusje, a idee i produkty mają więcej szans, by stać się częścią mainstreamu. Jednakże nie wszystkie produkty spełniają oczekiwania. Musimy w najbliższym czasie wprowadzić odpowiednie modele oceny. Mimo wszystko bardzo mnie cieszy, że inwestorzy widzą coraz większy potencjał w zrównoważonych modelach biznesu. Przed kilkoma laty jeszcze tak nie było.

Portret Judith Kühn-Gerres.

Filolożka i historyczka od stycznia 2020 roku kieruje działalnością operacyjną Greentech Festival. Przedtem pracowała między innymi w Nowym Jorku i Zurychu. Zdjęcie: John Phillips/Getty Images for Greentech Show GMBH © 2022

 
 

Czy to prawda, że młode wilki mogłyby przepędzić ze sceny tych, którzy są na niej od dawna?
Według „Startup Monitor”, w Niemczech średni wiek osób, które utworzyły odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo, to 36 lat. Obraz „młodzi kontra starzy” uważam za trochę kontrowersyjny. Ostatecznie wszyscy jesteśmy napędzani przez innowacje. Rzeczy, które ułatwiają działanie, oszczędzają pieniądze i są przyjazne dla środowiska, są atrakcyjne dla przedsiębiorstw, konsumentów i niektórych rynków. Duże przedsiębiorstwa mogą stracić zainteresowanie ze strony odbiorców na rzecz nowego, być może bardziej dynamicznego gracza na rynku. Ale tak wygląda zdrowy ekosystem. Dzięki temu wszyscy jesteśmy w ruchu.

Potrzebny jest zatem wspólny wysiłek?
Na pewno trzeba o tym więcej mówić i dyskutować. Społeczności są tutaj ważnym instrumentem, o ile wskazują gotowość do zmian i dopuszczają również inne punkty widzenia. Życie lub prowadzenie biznesu w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju to duży wyczyn i wymaga odwagi oraz woli, by coś zmienić, co niekoniecznie jest mocną stroną naszego społeczeństwa. Musi nam, jako społeczeństwu, udać się wspólnie wypracować rozwiązania. I właśnie taką dyskusję konsekwentnie forsujemy na naszych festiwalach. Współpraca i kooperacja są dzisiaj, moim zdaniem, najważniejszymi walutami.

Życie lub prowadzenie biznesu w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju to duży wyczyn i wymaga odwagi oraz woli.

Judith Kühn-Gerres

Odwiedzających Greentech Festival można zobaczyć w strefie wydarzenia.
Widoczna jest ściana z logo Audi i Greentech Festival.

GTF stał się wydarzeniem na skalę światową. Jakie różnice w różnych regionach świata zauważa Pani, jeżeli chodzi o kwestie zrównoważonego rozwoju?
Na wszystkich rynkach, do których chcemy dotrzeć, temat zrównoważonego rozwoju zajmuje już ważne miejsce w świadomości gospodarki i polityki. Różne są jednak punkty ciężkości, wysokość nakładów finansowych i rynki zbytu. Na przykład w Anglii zainteresowanie elektromobilnością i rozwiązaniami w zakresie infrastruktury do ładowania jest dużo większe niż w Singapurze, podczas gdy USA i Singapur są dużo dalej w dziedzinie zdigitalizowanej gospodarki nieruchomościami.

Czego Niemcy mogą się nauczyć od USA, Azji czy Anglii – i odwrotnie?
To bardzo różne rynki. To, co jednak doceniam w USA i w Anglii, to entuzjazm i gotowość do inwestycji. W obu tych krajach idea zrównoważonej gospodarki rozumiana jest jako ogromna szansa. Natomiast Singapur, ze względu na swoje położenie i wielkość, może szybciej i skuteczniej wprowadzać wizje w życie. Nawet jeżeli tam nadal jest niewystarczająca infrastruktura do ładowania, najprawdopodobniej uda im się zrealizować ambitny cel, by do 2030 roku diametralnie to zmienić. Niemcy wyprzedzają te trzy rynki, jeżeli chodzi o akceptację społeczną. Recykling, opakowania wielorazowe i zwrotne, gospodarka o obiegu zamkniętym – takie podejście już dawno zostało zaakceptowane przez dużą część społeczeństwa.

Judith Kühn-Gerres na scenie podczas prezentacji.