Acquire
Tak powstaje Audi Q8 e-tron > Zrównoważony rozwój > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Tak powstaje Audi Q8 e-tron*

Proces produkcji Audi Q8 e-tron* wraz z produkcją silników elektrycznych i ich transportem z Györ do Brukseli jest neutralny klimatycznie*.

Tekst: AUDI AG - Zdjęcia: AUDI AG Czas czytania: 7 min

SUV Audi Q8 e-tron ładuje się przed budynkiem.

Gdy w 2018 roku Audi rozpoczęło seryjną produkcję pierwszych w pełni elektrycznych modeli – Audi e-tron* i Audi e-tron Sportback* – nadeszły nowe czasy także dla węgierskiego zakładu Audi w Györ. Tam powstawały napędy elektryczne, które następnie były dostarczane do Brukseli, gdzie montowano Audi e-tron*. Tak samo jest w przypadku następcy Audi e-tron* – Audi Q8 e-tron*.

Od 2018 roku Audi Węgry stało się centrum produkcji silników elektrycznych w koncernie Audi. Węgierski zakład jest nie tylko supernowoczesny pod względem technicznym, lecz również wyznacza standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej i największej dachowej instalacji fotowoltaicznej w Europie oraz innym rozwiązaniom, jak na przykład zakupowi certyfikatów biogazu, Audi Węgry uzyskało status neutralności pod względem emisji CO₂. Produkowane w tych warunkach silniki elektryczne dla Audi Q8 e-tron* w znacznym stopniu przyczyniają się do tego, że samochody te mogą być produkowane z neutralnym bilansem węglowym. Jednak nie tylko produkcja napędów elektrycznych jest istotna, lecz również ich droga do Brukseli.

Transport uwzględniający ochronę zasobów naturalnych rozpoczyna się w Györ, jeszcze zanim silniki ruszą w kierunku Brukseli, mianowicie w momencie pakowania. W największym zakładzie produkcji silników na świecie prawie 97 procent z około 5000 wykorzystywanych części jest transportowanych i składowanych w opakowaniach wielorazowych i przy wykorzystaniu specjalnych materiałów opakowaniowych. Oprócz ekologicznych opakowań kolejnym działaniem proekologicznym jest recykling ponad 99 procent odpadów powstających w Audi Węgry. Przygotowane do transportu napędy elektryczne ruszają w podróż do Belgii tzw. zielonymi pociągami DB Cargo, które są neutralne węglowo lub mają neutralny bilans CO₂*. Pociągi te, przejeżdżając przez Austrię, pobierają energię elektryczną z oferty DBeco plus, pochodzącą w 100 procentach z odnawialnych źródeł. Ponieważ oferta ta nie jest dostępna na Węgrzech i w Belgii, Audi wykorzystuje tam DBeco neutral. Emisje CO₂ wytwarzane przez napędy pociągów są kompensowane przez oszczędności w innym miejscu. Dzięki temu transport silników elektrycznych z Györ do Brukseli, podobnie jak ich produkcja, ma neutralny bilans emisji CO₂*.

Instalacja fotowoltaiczna w Györ pokrywa

160.000

powierzchni dachów centrów logistycznych Audi Węgry.

Instalacja geotermalna redukuje

ok. 18.000

t

CO₂ rocznie w porównaniu z emisjami elektrowni stosujących paliwa kopalne.

W zakładach w Brukseli

100

%

zapotrzebowania na energię pokrywane jest ze źródeł odnawialnych.

Zakłady w Brukseli w ramach swojej polityki dekarbonizacji wdrażają różne rozwiązania. Dzięki nim jako pierwsza fabryka na świecie z wielkoseryjną produkcją w segmencie premium otrzymała certyfikat neutralności CO₂. Belgijskie zakłady Audi opierają strategię korzystania z energii odnawialnej na trzech filarach. Pierwszy krok w kierunku przejścia na zieloną energię poczyniony został już w 2012 roku – na terenie zakładu powstała jedna z największych w regionie instalacji fotowoltaicznych. Jej powierzchnia wynosi 107 tys. m², a roczna produkcja prądu to ok. 9000 MWh. Drugim filarem jest pozyskiwanie energii cieplnej, na przykład do ogrzewania hal i budynków biurowych, ze źródeł odnawialnych. Fabryka ogrzewana jest certyfikowanym biogazem. Oznacza to, że woda potrzebna do ogrzewania jest podgrzewana gazem, dla którego nabyty został certyfikat biogazu, czyli dla każdej MWh zużytego gazu zakupione zostało świadectwo pochodzenia 1 MWh biogazu. Obecnie biogaz pochodzi z Francji. W ten sposób zapotrzebowanie na energię zakładu w Brukseli jest w 100 procentach pokrywane przez energię ze źródeł odnawialnych. Około pięciu procent niedających się technicznie wyeliminować emisji CO₂ fabryka kompensuje tzw. kwotami węglowymi jako trzecim filarem.

Ponadto zakład, do którego codziennie pociągami i samochodami ciężarowymi dostarczanych jest ponad 4000 części i komponentów od ponad 500 poddostawców, postawił sobie za cel takie ukształtowanie procesów infrastrukturalnych, by były możliwie jak najbardziej efektywne i z wyprzedzeniem redukowały zapotrzebowanie na energię. Aby osiągnąć ten cel, infrastruktura nowoczesnego centrum logistyki i dostaw Automotive Park zapewnia efektywne zaopatrzenie zakładu w materiały. Centrum jest połączone mostem z halami produkcyjnymi. Taka niewielka odległość oraz inteligentna logistyka wykorzystująca zautomatyzowany transport materiałów przez autonomiczne pojazdy znacznie poprawia efektywność produkcji.

Na koniec procesu produkcji dwa zakłady i liczne działy produkcji, logistyki, ochrony środowiska i dystrybucji zadbały, by Audi Q8 e-tron* było w Europie produkowane z neutralnym bilansem CO₂ i z takim samym bilansem przekazywane klientowi.