Acquire

FAQs

Częste pytania i odpowiedzi na temat Audi connect

Gdzie i które dane są potrzebne?
1) Do początkowej konfiguracji konta myAudi na my.audi.com potrzebujesz następujących danych:
– adres e-mail/nazwa użytkownika myAudi,
– hasło myAudi,
– 4-cyfrowy kod PIN (utworzony przez klienta),
– VIN,
– mTAN*.

* 6-cyfrowy kod mTAN otrzymujesz w wiadomości SMS, gdy przeprowadzasz weryfikację, a jako kanał weryfikacyjny wybrany został telefon komórkowy. Po wprowadzeniu numeru mTAN na myAudi weryfikacja zostanie zakończona. Dostępne kanały weryfikacji mogą się różnić w zależności od kraju.

2) Aby połączyć konto myAudi z samochodem (Audi connect Nawigacja i rozrywka), potrzebujesz następujących danych:
– adres e-mail/nazwa użytkownika myAudi,
– hasło/PIN myAudi.

3) Aby zalogować się jako główny użytkownik pojazdu (Audi Connect Połączenie alarmowe i serwis, Audi Connect z możliwością kontroli samochodu) potrzebujesz następujących danych:
– adres e-mail/nazwa użytkownika myAudi (konto zweryfikowane),
– 10-cyfrowy kod pojazdu (kod umieszony na zawieszce dołączonej do kluczyków, pod folią zabezpieczającą).

4) Aby korzystać z aplikacji myAudi, potrzebujesz następujących danych*:
– adres e-mail/nazwa użytkownika myAudi,
– hasło myAudi,
– 4-cyfrowy kod PIN (aby korzystać z niektórych usług, np. Audi Connect z możliwością kontroli samochodu: otwieranie/zamykanie za pośrednictwem aplikacji).

* Dane należy wprowadzić za każdym razem, gdy korzystasz z aplikacji myAudi. Możesz również aktywować automatyczne logowanie.
Gdzie i które kody są potrzebne?
1) 4-cyfrowy kod PIN (S-PIN)
Aby korzystać ze zdalnych usług Audi Connect z możliwością kontroli samochodu (np. zamykanie i otwieranie pojazdu), potrzebujesz osobistego 4-cyfrowego kodu PIN, który zdefiniowałeś podczas weryfikacji. Ze względów bezpieczeństwa należy go wprowadzić za każdym razem przed użyciem usług.

2) mTAN
6-cyfrowy kod mTAN otrzymujesz w wiadomości SMS, gdy przeprowadzasz weryfikację, a jako kanał weryfikacyjny wybrany został telefon komórkowy. Po wprowadzeniu numeru mTAN na myAudi weryfikacja zostanie zakończona. Dostępne kanały weryfikacji mogą się różnić w zależności od kraju.

3) Kod pojazdu (F-PIN)
10-cyfrowy kod pojazdu umieszony na zawieszce dołączonej do kluczyków, pod folią zabezpieczającą. Należy całkowicie zdrapać folię. Kod jest konieczny do ustawienia głównego użytkownika w MMI pojazdu.

4) PIN myAudi (z MIB2)

8-cyfrowy kod PIN myAudi można znaleźć zarówno w aplikacji, jak i na portalu.
Można go użyć zamiast adresu e-mail i hasła do logowania myAudi oraz połączenia konta w MMI pojazdu.
Dlaczego jestem proszony o 4-cyfrowy kod PIN, gdy np. chcę otworzyć/zamknąć pojazd za pośrednictwem aplikacji myAudi?
Blokowanie i odblokowywanie drzwi wymaga dodatkowego uwierzytelnienia między serwerem Audi a samochodem (auto nie zareaguje na polecenie z nieautoryzowanego serwera). W przypadku wszystkich zdalnie sterowanych funkcji konieczne jest dodatkowe wprowadzenie kodu PIN za pomocą smartfona. Klient sam ustawia kod PIN w portalu myAudi. Tam może również przyznać dostęp maksymalnie 5 różnym osobom. Za pomocą konta można zarządzać maksymalnie 5 różnymi samochodami.

4-cyfrowy osobisty kod PIN, podany przez klienta podczas procesu weryfikacji, jest zawsze wymagany do korzystania ze zdalnych usług w aplikacji myAudi (np. otwieranie/zamykanie pojazdu).
Czy moje dane są bezpieczne podczas komunikacji między smartfonem, pojazdem i portalem myAudi?
Ochrona pojazdu i infrastruktury oraz bezpieczne przesyłanie danych są kluczowe dla Audi. Zarówno przy połączeniach z samochodu, jak i ze smartfona Audi korzysta z takich metod szyfrowania jakie stosowane są na przykład w bankowości internetowej. Przechowywanie danych na serwerach Audi jest również szyfrowane. Dla kont klientów na platformie myAudi stosowane są zasady używania haseł zgodne z bieżącymi standardami bezpieczeństwa. Połączenie online z platformą myAudi odbywa się w postaci zaszyfrowanej.

W przypadku zdalnego sterowania za pośrednictwem usług Audi connect Audi przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych. Komunikacja nigdy nie odbywa się bezpośrednio między smartfonem a samochodem, ale zawsze za pośrednictwem bezpiecznego serwera Audi. Raport o aktualnym statusie pojazdu samochód wysyła na serwer Audi – stamtąd klient może uzyskać dane za pomocą szyfrowanej transmisji na swoim smartfonie. Do zdalnie sterowanych funkcji w samochodzie konieczne jest dodatkowe wprowadzenie kodu PIN na smartfonie.
Gdzie wprowadzić 8-cyfrowy kod myAudi PIN w MMI pojazdu (MIB2)?
Zamiast adresu e-mail i hasła można użyć alternatywnego kodu PIN myAudi do logowania myAudi w MMI pojazdu z MIB2. Kod myAudi PIN jest wyświetlany na portalu myAudi i w aplikacji myAudi.

Wpisu w MMI dokonuje się w następujący sposób:

Audi connect – menu opcje – zaloguj się – alternatywny kod PIN myAudi.
Jak sprawdzić, czy moje Audi connect jest podłączone?
W zależności od modelu, roku produkcji, wyposażenia i rynku usługi Audi connect mogą się różnić. O tym, jakie usługi ma Twój pojazd i jak długo są one ważne, możesz dowiedzieć się z listy licencji. Możesz to sprawdzić w ustawieniach MMI.

Po ikonie połączenia mobilnego wyświetlanej w MMI rozpoznasz, czy Twój pojazd jest online. Jeśli jest i masz aktywną licencję Audi connect, to w zależności od modelu zobaczysz aktywne menu Audi connect w przeglądzie menu (MIB2) lub informacje online zintegrowane bezpośrednio na mapie (MIB2+). Możesz to również sprawdzić, wybierając usługę „Pogoda” i sprawdzając, czy informacje są dostępne.

Jeśli Twój pojazd ma opcję głównego użytkownika i zarejestrowałeś się jako główny użytkownik w aplikacji myAudi, możesz również skorzystać z usług kontroli pojazdu. W zależności od modelu możesz odblokować i zablokować pojazd za pomocą aplikacji lub sprawdzić jego status.

Jeśli połączyłeś aplikację myAudi z pojazdem za pomocą menedżera połączeń, uzyskasz dostęp do informacji ze smartfona. Możliwe jest wtedy na przykład wyświetlanie Twojego kalendarza.
Jakiej karty SIM potrzebuję?
Zasadniczo można używać dowolnej działającej karty SIM z aktywowaną opcją danych. Aby korzystać z LTE, może być także potrzebna odpowiednia opcja taryfy LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Niektóre karty SIM (zwłaszcza karty pre-paid), które wymagają zalogowania się w portalu internetowym dostawcy usług mobilnych, mogą nie działać. Karty micro i nano SIM nie mogą być używane w Audi connect. Ponadto karty, których dotyczą umowy o limitach przesyłu danych, mogą podlegać ograniczeniom.
Zintegrowana karta SIM (Audi connect e-SIM)
W przypadku zintegrowanej karty SIM Audi Connect (e-SIM) pakiety danych do korzystania z hotspot Wi-Fi, usług oferowanych za pośrednictwem aplikacji oraz usług Music Streaming (np. radio internetowe) można zamawiać za pośrednictwem Cubic Telecom.
Jak działa rozliczanie danych?
W zależności od kraju, modelu, roku produkcji i konfiguracji świadczenie usług może się odbywać za pośrednictwem karty SIM (e-SIM) zainstalowanej na stałe w pojeździe. Do korzystania z hotspot Wi-Fi, strumieniowe przesyłanie multimediów online, radio internetowe, radio hybrydowe, inne usługi oferowane za pośrednictwem aplikacji myAudi należy zamawiać oddzielne pakiety danych za pośrednictwem Cubic Telecom.

W pojazdach bez wbudowanej aktywnej karty SIM (e-SIM) można nawiązać połączenie z internetem, korzystając np. z własnej zewnętrznej karty SIM z pakietem danych, a do korzystania z LTE – również z karty z opcją LTE. Wynikające z tego koszty obciążają klienta. Zwrot kosztów przez Audi jest wykluczony. Usługi są dostępne wyłącznie w ramach istniejącej lub zawartej osobno umowy na telefon komórkowy i tylko w ramach zasięgu sieci komórkowej. Odbieranie pakietów danych z internetu może wiązać się z dodatkowymi kosztami w zależności od taryfy Twojego operatora komórkowego, w szczególności podczas prowadzenia działalności za granicą. Ze względu na dużą ilość danych zaleca się stosowanie ryczałtowej umowy dotyczącej przesyłu danych.

Mogą występować różnice ze względu na wyposażenie, model, rok, kraj.
Jak rozpoznać, która sieć komórkowa jest obecnie używana?
Informację o aktualnie używanej technologii sieciowej dla połączeń do transmisji danych Audi connect (LTE, HSPA [4G], UMTS [3G] lub GSM [2G]) można uzyskać, sprawdzając na wyświetlaczu MMI symbol w prawym dolnym rogu ekranu obok wskaźnika jakości połączenia (symbol odbioru połączenia). Wskaźnik połączenia dla transmisji danych pojazdu różni się od wskaźnika połączenia dla sparowanego smartfona tym, że wskaźnik połączenia sparowanego smartfona ma ikonę smartfona.
Jak rozpoznać, czy połączenie danych jest aktywne?
Aktywne połączenie danych jest oznaczone strzałką nad wskaźnikiem 2G/3G/4G/LTE na pasku statusu.
Czy ustawienia dostępu do danych muszą być wprowadzone samodzielnie?
Obecnie usługi transmisji danych są automatycznie konfigurowane dla większości europejskich operatorów komórkowych. W niektórych przypadkach konfiguracja może wymagać ręcznego ustawienia w MMI. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług bezprzewodowych.
Skąd wiadomo, ile zużyto danych?
Obecnie usługi transmisji danych są automatycznie konfigurowane dla większości europejskich operatorów komórkowych. W niektórych przypadkach konfiguracja może wymagać ręcznego ustawienia w MMI. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług bezprzewodowych.
Które smartfony są kompatybilne z Audi connect?
Aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych telefonów komórkowych, skontaktuj się z partnerem Audi lub odwiedź stronę www.audi.com/bluetooth.
Jak mogę anulować aktywne połączenie danych?
Aktywne połączenie danych można ręcznie anulować, ustawiając połączenie na „Nigdy”. Kolejną opcją jest wyłączenie modułu danych. Usunięcie karty SIM również prowadzi do zakończenia połączenia.
Czy połączenie danych można trwale wyłączyć?
Wykorzystanie danych mobilnych oraz wysyłanie danych przez Audi connect w pojazdach z zainstalowanym MIB2+ (lub nowszym) można wyłączyć w menu MMI. W ustawieniach wybierz „Zarządzanie danymi”. W zakładce „Prywatność” możesz dezaktywować opcję „Zezwalaj na transmisję danych”.
Mój system przestał działać, jak mogę zresetować połączenie Audi connect?
Dla pojazdów z zewnętrzną kartą SIM: delikatnie wyjmij kartę SIM, lekko ją naciskając, aż usłyszysz kliknięcie i karta wysunie się z gniazda. Teraz delikatnie włóż ją z powrotem do gniazda.
Mój system nie odpowiada lub jest offline. Jaka może być przyczyna?
Może się to np. zdarzyć, jeśli połączenie jest zbyt słabe, występują problemy u usługodawcy lub sprzęt jest uszkodzony (np. karta SIM lub antena pojazdu).
Jak można całkowicie wyłączyć roaming danych lub całkowicie mu zapobiec?
Roaming jest wyłączony w ustawieniach fabrycznych MMI. Można to zmienić i sprawdzić w następujący sposób:

TEL – ustawienia – połączenie – połączenie danych – roaming

To ustawienie jest zapisywane dla bieżącej karty SIM lub aktualnie podłączonego telefonu komórkowego.
Jak sprawdzić zużycie danych w MMI?
W ustawieniach znajduje się „Licznik zużycia danych online”. Można go sprawdzić w następujący sposób:

TEL – ustawienia – połączenie – licznik zużycia danych online

Licznik zużycia danych online wyświetla ilość danych, które zostały odebrane i wysłane przez Audi connect. Statystyki można zresetować. W takim przypadku wyświetlana jest ilość danych zaczynająca się od 0 bajtów od daty resetowania i data ostatniego resetowania. Każda karta SIM ma własne statystyki. Pamiętaj, że nie musi się to zgadzać z okresami rozliczeniowymi Twojego operatora komórkowego.

Licencje

Informacje o licencjach
Okresy licencji Audi connect różnią się w zależności od skonfigurowanego wyposażenia.
Audi connect Navigation & Infotainment (Audi connect Nawigacja i rozrywka): modele obejmują 3 miesięczną licencję (teaser) albo 3 letnią od momentu dostawy.
Audi connect Safety & Service (połączenie alarmowe i serwis Audi connect) z Audi connect Remote & Control (możliwość kontroli samochodu) (IW3, IW5): modele obejmują 3 letnią licencję od momentu dostawy.
Dokładny czas obowiązywania licencji można znaleźć w przeglądzie licencji w MMI pojazdu.

– Aktualną ważność swoich licencji możesz sprawdzić w pojeździe.
– Zapytaj partnera Audi o możliwości przedłużenia licencji.
– Licencje przedłuża się za opłatą.

Dostępność usług Audi connect zależy od kraju, modelu, roku produkcji i wybranego wyposażenia.
Usługi Audi connect są dostępne przez co najmniej rok od dostawy pojazdu.

W zależności od modelu i wyposażenia pojazdu Audi connect umożliwia dostęp do usług zewnętrznych dostawców (np. Google). Stała dostępność nie może zostać zagwarantowana. Zależna jest od dostawców.

Usługa Audi Connect System wykrywania kradzieży i lokalizacji jest dostępna przez rok od dostawy pojazdu, a następnie można ją odnowić za opłatą.
Odwiedź stronę www.audi.com/connect.

myAudi

Co to jest myAudi?
myAudi to portal klienta dla kierowców Audi oparty na bezpiecznym logowaniu. Usługi mogą być zarządzane i obsługiwane poprzez intuicyjny interfejs użytkownika. Użytkownik ma możliwość stworzenia profilu pojazdu Audi, którego jest właścicielem.
Jak skonfigurować myAudi?
– Zarejestruj się na my.audi.com za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub komputera.
– Zaloguj się, podając swój adres e-mail i hasło (Twój adres e-mail to Twoja nazwa użytkownika).
– Dodaj pojazd do konta. Do tego potrzebny będzie VIN (numer identyfikacyjny pojazdu).
Co to jest aplikacja myAudi?
W zależności od modelu i funkcji Twojego Audi dostępność usług może się różnić. Niektóre funkcje są oferowane przez inne firmy i mogą nie być w pełni dostępne przez cały czas i w każdym kraju.

Aplikacja myAudi stanowi połączenie między Tobą, Twoim Audi, światem zewnętrznym i Twoim codziennym życiem. Dzięki aplikacji możesz np. pobierać w czasie rzeczywistym informacje o swoim pojeździe, sprawdzić takie informacje jak poziom paliwa, zasięg, terminy serwisowe, alerty, planować podróż i wysyłać miejsca docelowe do pojazdu oraz uzyskać dostęp do instrukcji obsługi i informacji o Twoim partnerze (w zależności od modelu i wyposażenia Twojego Audi dostępność usług może się różnić).

Udziel rodzinie, przyjaciołom lub kolegom dostępu do swojego Audi (tylko wybrane smartfony z Androidem).

Audi e-tron
– Wygodnie zaplanuj proces ładowania i zarządzaj nim w aplikacji myAudi.
– Uzyskuj szczegółowe informacje – jak zasięg elektryczny, poziom baterii czy pozostały czas ładowania.
– Korzystaj z funkcji planowania podróży e-tron uwzględniającej stacje ładowania: wymagane przystanki są automatycznie dodawane do planowanej trasy przejazdu.

Nawigacja
– Wysyłaj miejsca docelowe i trasy ze smartfona do samochodu.
– Zaplanuj trasę.
– Uzyskaj dostęp do swoich kontaktów i kalendarza.

Serwis
– Śledź terminy wizyt w warsztacie i nadchodzące przeglądy.
– Uzyskaj dostęp do cyfrowej instrukcji obsługi za pośrednictwem aplikacji.
– Znajdź partnera serwisowego Audi w swojej okolicy.
– Zarządzaj wydatkami i wyjazdami w cyfrowym dzienniku.
Jak usunąć pojazd z konta myAudi?
Wyloguj się z konta myAudi w pojeździe:
– w MMI przejdź do „Użytkownicy”,
– wyloguj „Twoją nazwę użytkownika”.

W MMI:
– idź do „Użytkownicy”,
– zarządzanie użytkownikami,
– usuń wszystkich użytkowników.

Na portalu myAudi:
– najedź na kropki przy zdjęciu Twojego Audi,
– wybierz opcję „Usuń”.

Konfigurowanie Audi connect

Jak skonfigurować głównego użytkownika?
Pojazdy wyposażone w opcję połączenia alarmowego i serwis Audi Connect (MIB2)
Weryfikacja

W myAudi:
– dodaj pojazd do konta i przeprowadź weryfikację lub przejdź do: menu – konto – umowy,
– wprowadź dane osobowe,
– ustaw swój 4-cyfrowy kod PIN,
– wybierz kanał weryfikacji*: telefon komórkowy, e-mail, partner Audi,
– potwierdź warunki umowy.
* Kanały weryfikacji mogą się różnić ze względu na rynek. W zależności od wybranego kanału otrzymasz następnie mTAN, e-mail lub konieczna będzie wizyta u partnera Audi.

W aplikacji myAudi:
– dodaj pojazd do konta i przeprowadź weryfikację lub przejdź do: profil – umowy – umowa głównego użytkownika,
– wprowadź dane osobowe,
– ustaw 4-cyfrowy kod PIN,
– wybierz kanał weryfikacji*: telefon komórkowy, e-mail, partner Audi,
– potwierdź warunki umowy.
* Kanały weryfikacji mogą się różnić ze względu na rynek. W zależności od wybranego kanału otrzymasz następnie mTAN, e-mail lub konieczna będzie wizyta u partnera Audi.

Ustawienie w pojeździe:
– 10-cyfrowy kod pojazdu (kod umieszony na zawieszce dołączonej do kluczyków, pod folią zabezpieczającą),
– wprowadź nazwę użytkownika myAudi i 10-cyfrowy kod pojazdu w MMI: Audi connect – zarządzanie użytkownikami Audi connect – główny użytkownik – ustaw głównego użytkownika.
Jak skonfigurować głównego użytkownika?
Pojazdy wyposażone w opcję połączenia alarmowego i serwis Audi Connect (MIB2+)
Weryfikacja

W myAudi:
– dodaj pojazd do konta i przeprowadź weryfikację lub przejdź do: menu – konto – umowy,
– wprowadź dane osobowe,
– ustaw 4-cyfrowy kod PIN,
– wybierz kanał weryfikacji*: telefon komórkowy, e-mail, partner Audi,
– potwierdź warunki umowy.
* Kanały weryfikacji mogą się różnić ze względu na rynek. W zależności od wybranego kanału otrzymasz następnie mTAN, e-mail lub konieczna będzie wizyta u partnera Audi.


W aplikacji myAudi:
– dodaj pojazd do konta i przeprowadź weryfikację lub przejdź do: profil – umowy – umowa głównego użytkownika,
– wprowadź dane osobowe,
– ustaw 4-cyfrowy kod PIN,
– wybierz kanał weryfikacyjny*: telefon komórkowy, e-mail, partner Audi,
– potwierdź warunki umowy.
* Kanały weryfikacji mogą się różnić ze względu na rynek. W zależności od wybranego kanału otrzymasz następnie mTAN, e-mail lub konieczna będzie wizyta u partnera Audi.


Ustawienie w pojeździe:
– 10-cyfrowy kod pojazdu (kod umieszony na zawieszce dołączonej do kluczyków, pod folią zabezpieczającą),
– wprowadź nazwę użytkownika myAudi i 10-cyfrowy kod pojazdu w MMI: użytkownik – zarządzanie użytkownikami – ustaw głównego użytkownika.
Jak skonfigurować usługi w pojazdach wyposażonych w Audi connect Nawigacja i rozrywka (MIB2)?
a) Połączenie za pomocą danych dostępu do myAudi:
Aby połączyć swój pojazd z kontem myAudi, możesz zalogować się do MMI przy użyciu danych dostępu do konta myAudi. W tym celu w MMI:
– wybierz Audi connect,
– przejdź do opcji,
– zaloguj się,
– wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie zaloguj się.


b) Połączenie przy użyciu kodu PIN myAudi:
Alternatywnie możesz zalogować się do MMI za pomocą kodu PIN myAudi. Aby to zrobić, postępuj w następujący sposób:
– wybierz Audi connect,
– przejdź do opcji,
– zaloguj się za pomocą kodu PIN myAudi.
Jak skonfigurować usługi w pojazdach wyposażonych w Audi connect Nawigacja i rozrywka (MIB2+)?
a) Połączenie za pomocą danych dostępu do myAudi:
Aby połączyć swój pojazd z kontem myAudi, możesz zalogować się do MMI przy użyciu danych dostępu do konta myAudi. W tym celu w MMI:

– wybierz użytkownika,
– wprowadź login myAudi,
– wprowadź e-mail/nazwę użytkownika myAudi oraz hasło.

b) Automatyczne przeniesienie nazwy użytkownika/adresu e-mail:
– warunek: hotspot WLAN jest aktywowany w pojeździe i jesteś zalogowany do aplikacji myAudi,
– przejdź do ustawień,
– wybierz WLAN,
– aktywuj hotspot WLAN.

Usługi connect – informacje

1) Wprowadzenie celu podróży za pośrednictwem myAudi

Jak działa przesyłanie celu podróży za pośrednictwem myAudi?
Wprowadzenie celu podróży za pośrednictwem myAudi ułatwia planowanie miejsc docelowych i tras z komputera domowego lub smartfona. myAudi umożliwia przesłanie poszczególnych miejsc docelowych do pojazdu. Po rozpoczęciu jazdy można je załadować do systemu MMI® Navigation plus i nie trzeba ich ponownie ręcznie wprowadzać.
Jakie są wymagania dotyczące użytkowania?
Do korzystania z usługi potrzebne jest MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High/High Scale lub MIB2+ High.

Konieczne jest wyposażenie w odpowiednią opcję Audi Connect, w zależności od systemu i roku produkcji.

Warunkiem korzystania jest pobranie aplikacji myAudi, posiadanie konta w myAudi oraz powiązanie go z pojazdem. Kompatybilne z oprogramowaniem od Apple iOS 10.0 i Android 6.
Jak działa ta usługa?
W myAudi i w aplikacji myAudi:
W myAudi przejdź do zakładki „Funkcje” – przesyłanie celu myAudi. W aplikacji myAudi przejdź do drugiej zakładki „Wyszukaj cel”.

Zarządzaj zapisanymi celami:
Zapisane cele w myAudi można wywoływać za pomocą nawigacji w pojeździe. Miejsca docelowe mogą być zapisywane w pojeździe, a także usuwane lub edytowane.
W MIB2 możesz wywoływać cele poprzez wpis celu / odebrane cele.
W MIB2+ cele są wyświetlane jako powiadomienie i są wymienione wraz z celami myAudi.

2) Klucz Audi connect

Czy mogę prowadzić pojazd bez klucza, jeśli używam klucza Audi connect?
Skonfigurowany klucz Audi connect smartfon przejmuje funkcje tradycyjnego kluczyka pojazdu: otwieranie, zamykanie drzwi i uruchamianie silnika.

3) Wyszukiwanie online miejsc docelowych nawigacji

Jak działa wyszukiwanie online miejsc docelowych nawigacji?
Wyszukiwanie online miejsc docelowych sprawia, że podróż staje się interaktywnym doświadczeniem. Dostęp do zakresu kompleksowej internetowej bazy danych pozwala wyszukiwać interesujące miejsca za pomocą tekstu i dostarcza informacji takich jak zdjęcia, godziny otwarcia i recenzje gości. Zintegrowana funkcja rozpoznawania głosu, którą można wygodnie obsługiwać za pomocą przycisku na kierownicy wielofunkcyjnej, zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort.

Obsługa:
Wyszukiwanie online miejsc docelowych nawigacji można przeprowadzić na dwa sposoby:

1) za pomocą panelu sterowania MMI:
– nawigacja – prowadzenie do celu – cele online – wyszukiwarka Google,
– miejsca w okolicy,
– miejsca w obszarze docelowym,
– miejsca w nowej lokalizacji.
Następnie można wyszukać żądany cel, używając dowolnego tekstu (za pomocą przycisku obrotowego lub MMI touch) – np. hotel, włoska restauracja, muzeum itp.

2) za pomocą sterowania głosowego:
Wariant a):
– aktywuj sterowanie głosowe za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej,
– wydaj polecenie głosowe np. „Miejsca docelowe online” lub „Szukaj online...”,
– szukaj w obecnej lokalizacji, w okolicy miejsca docelowego lub w nowej lokalizacji,
– wprowadź głosowo żądany cel specjalny (np. hotel, włoska restauracja, muzeum itp.).

Wariant b):
– aktywuj obsługę głosową za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej,
– podaj komendę głosową „Miejsce docelowe xxx” (xxx = pożądane miejsce docelowe),
– cel specjalny jest wyszukiwany w okolicy miejsca pobytu.
Dlaczego nie mogę już wywołać widoku mapy „Google Earth” w MMI mojego Audi?
Zaprzestanie świadczenia usługi „Google Earth” i modele Audi, których to dotyczy:

Ze względu na zmiany techniczne dokonane przez zewnętrznego dostawcę Google, usługa „Google Earth” nie będzie już dostępna od 01.01.2021 dla serii modeli Audi A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q5, Q7, TT i R8 wyprodukowanych przed rokiem modelowym 2017. Jeśli wymieniona seria modeli została wyprodukowana od roku modelowego 2017 i techniczne wyposażenie pojazdu nie będzie stanowiło przeszkody jest możliwe, że uda się aktywować (poprzez bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie gwarancyjnym) następcę „Mapa satelitarna” (okresy licencji i przedłużenia usługi pozostają nienaruszone).

Niezależnie od roku modelowego, modele Audi A1 i Q3 pierwszej generacji pojazdów nie mogą być aktualizowane i nie będą już obsługiwać „Google Earth”.

Żadne działania nie są wymagane w przypadku modeli Audi począwszy od roku modelowego 2019, ponieważ modele te zostały technicznie zaprojektowane dla usługi „Mapa Satelitarna" i nie wymagają dodatkowej aktualizacji oprogramowania. Najnowsze generacje modeli Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 i Audi e-tron również nie są objęte zmianą, ponieważ te modele mają wyłącznie usługę „Mapa Satelitarna” od początku produkcji.

Dalsza informacja:

Zapraszamy do kontaktu z Partnerem Serwisowym Audi w celu weryfikacji, czy dla Państwa pojazdu będzie istniała możliwość aktualizacji oprogramowania.

4) Informacje drogowe online

Jak można aktywować usługę „Informacje drogowe online” i z niej korzystać?
Aktywacja:
Informacje drogowe online są fabrycznie dezaktywowane i muszą zostać jednorazowo aktywowane w MMI.

Aktywacja Audi A3:
nawigacja – ustawienia – dane o ruchu drogowym online – włączone
nawigacja – ustawienia – licencja danych o ruchu drogowym online – aktywuj dane o ruchu drogowym online

Aktywacja w innych pojazdach z Audi connect:
informacje – ustawienia – dane o ruchu drogowym online – włączone
informacje – ustawienia – licencja danych o ruchu drogowym online – aktywuj dane o ruchu drogowym online

Używanie:
Ikona w lewym dolnym rogu ekranu pokazuje aktualnie odebrane informacje drogowe:
TMC/TMCpro/ONLINE. Ikona ONLINE wskazuje, że informacje drogowe online są odbierane i używane.

Uwaga: ikona jest widoczna tylko wtedy, gdy aktywowane jest dynamiczne omijanie korków:

nawigacja – ustawienia – kryteria trasy: dynamiczne omijanie zatorów włączone

Informacje drogowe online mogą być przedstawiane na mapie nawigacyjnej za pomocą kolorów (dla przejrzystości widok ten zawiera mniej kolorów niż standardowa mapa):

nawigacja – ustawienia – widok mapy – ruch drogowy

Aktualny ruch drogowy jest wizualizowany w tym widoku mapy za pomocą kolorowych odcinków dróg:

zielony: płynny przepływ ruchu
pomarańczowy: powolny ruch
czerwony: zator i blokada

Zakłócenia w ruchu drogowym, takie jak place budowy, korki, blokady itp., są wyświetlane w widokach mapy przez kreskowanie, natomiast informacje o przepływie ruchu drogowego są wyświetlane tylko na mapach „Ruch drogowy” i Google Earth™.
Co oznacza wyświetlanie kreskowanego oznaczenia trasy?
W przypadku pojawienia się nowego komunikatu drogowego lub przeszkody (na przykład miejsca budowy) kolorowe oznaczenie drogi na tym odcinku jest pokazane jako kreskowane (na przykład zielono-czarne). To oznaczenie wizualizuje długość przeszkody w ruchu drogowym.

5) Twitter

Dlaczego nie można wybrać Twittera w ramach Audi connect lub dlaczego usługa pojawia się jako „wyszarzona”?
Aby skorzystać z niektórych usług Audi connect – takich jak Twitter – musisz zalogować się do pojazdu za pomocą konta myAudi. Jeśli nie jesteś zalogowany, usługa nie może być używana.
Jak można korzystać z Twittera w ramach Audi connect?
Korzystanie z Twittera w ramach Audi connect wymaga posiadania konta na Twitterze. Należy je utworzyć na platformie internetowej Twitter zgodnie z obowiązującymi tam warunkami. Następnie należy przeprowadzić konfigurację usługi za pomocą indywidualnego konta na Twitterze za pośrednictwem konta myAudi. W ostatnim kroku konfiguracji należy połączyć pojazd i konto myAudi za pomocą menu Audi Connect – login w MMI pojazdu.
Z jakich funkcji Twittera można korzystać?
Dostępne są funkcje analogiczne do platformy internetowej, np. tweety, strona główna, obserwowani, obserwujący.

6) Wiadomości online

Co to są wiadomości online?
Wiadomości online dostarczają do pojazdu teksty i zdjęcia dotyczące aktualnych wydarzeń na świecie. Są one udostępniane przez krajowe i międzynarodowe agencje informacyjne. Możesz wybierać ze źródeł wiadomości (kanały RSS) i je konfigurować. Jeśli nie dokonasz indywidualnego wyboru za pośrednictwem konta myAudi, otrzymasz wiadomości z usługi podstawowej.
Jak skonfigurować moje indywidualne źródła wiadomości?
Wybór źródeł wiadomości (kanały RSS) i późniejsza konfiguracja usługi odbywają się za pośrednictwem konta myAudi. W ostatnim kroku konfiguracji należy połączyć pojazd i konto myAudi za pomocą menu Audi Connect – login w MMI pojazdu.

7) Informacje o stacjach benzynowych

Jakie informacje otrzymam na podstawie informacji o stacjach benzynowych?
Znajdź odpowiednie stacje benzynowe w okolicy lub w miejscu docelowym. Sortowanie według ceny lub odległości.

8) Streaming multimediów online (webradio)

Jak działa streaming multimediów online?
Streaming multimediów online jest oferowany dla MIB2 za pośrednictwem aplikacji myAudi. W przypadku MIB2+ usługa jest dostępna w pojeździe.
Połącz smartfon z aplikacją myAudi z Wi-Fi MMI Navigation plus z MMI touch.
Co to są pakiety danych Cubic Telecom i czym jest usługa Cubic Telecom?
Cubic Telecom Data Service to usługa komunikacyjna świadczona przez Cubic Telecom o zasięgu ogólnoświatowym. Cubic Telecom oferuje pakiety danych różnej wielkości i o różnych datach ważności. Dzięki pakietom danych umożliwiony jest prawie nieprzerwany szerokopasmowy dostęp do internetu bezpośrednio w Twoim Audi. Wysokie koszty i irytujące powiadomienia push podczas podróży po Europie należą już do przeszłości: przy przekroczeniu granic państwowych pakiety danych uzyskują bezpośredni dostęp do dostawców w każdym kraju, dzięki czemu możesz skoncentrować się na podróży. Aktywna, fabrycznie zainstalowana w pojeździe karta SIM (e-SIM) umożliwia korzystanie z tej usługi.

Dzięki pakietom danych Cubic Telecom nawet do 8 urządzeń mobilnych może korzystać z dostępu do internetu poprzez hotspot Wi-Fi w Twoim Audi – również w podróży. Pakiety danych możesz wygodnie zamówić u dostawcy Cubic Telecom.

Metoda pre-paid oferuje następujące korzyści:
– koszty: konkurencyjne ceny przesyłu danych dla hotspotu Wi-Fi,
– wygoda: pakiety danych Cubic Telecom działają w 33 krajach europejskich,
– niezawodność: fabrycznie zainstalowana karta SIM (e-SIM) odpowiada standardom motoryzacyjnym i została przetestowana na ponad 300 000 kilometrów w całej Europie. Od Szwecji do Hiszpanii i od Irlandii do Włoch.
W których krajach mogę korzystać z pakietów danych Cubic Telecom?
Dzięki pakietom danych Cubic Telecom możesz wygodnie korzystać z hotspotu W-Fi w następujących krajach:

– Austria,
– Belgia,
– Bułgaria,
– Chorwacja,
– Cypr,
– Czechy,
– Dania,
– Estonia,
– Finlandia,
– Francja,
– Grecja,
– Hiszpania,
– Holandia,
– Irlandia,
– Liechtenstein,
– Litwa,
– Luksemburg,
– Łotwa,
– Macedonia,
– Malta,
– Monako,
– Niemcy,
– Norwegia,
– Polska,
– Portugalia,
– Rumunia,
– Słowacja,
– Szwajcaria,
– Szwecja,
– Węgry,
– Wielka Brytania,
– Włochy.

Lista krajów może ulec zmianie.
Jak zamówić pakiety danych?
Istnieją dwa sposoby zamówienia pakietów danych.

1. Przez portal internetowy Cubic Telecom
a) Zaloguj się do swojego konta użytkownika na audi.cubictelecom.com. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz zarejestrować bezpłatnie konto na stronie https://audi.cubictelecom.com/de/register.

b) Na stronie głównej wybierz opcję „Pakiety danych”, aby uzyskać przegląd wszystkich dostępnych pakietów danych.

c) Po wybraniu pakietu zostaniesz przekierowany na stronę płatności. Sprawdź raz jeszcze, czy wybrany został właściwy pakiet. Teraz możesz zapłacić za pomocą zapisanej karty kredytowej lub dodać nową formę płatności, aby sfinalizować zakup.

2. Bezpośrednie doładowanie w Twoim Audi
a) Aby skorzystać z tej metody, potrzebujesz konta użytkownika na Cubic Telecom. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz zarejestrować się na https://audi.cubictelecom.com/de/register, by utworzyć bezpłatne konto.

b) Kiedy zamawiasz swoje pakiety danych za pośrednictwem portalu internetowego, możesz jednocześnie jednorazowo aktywować funkcję „Doładowanie w samochodzie”. Aby to zrobić, zaznacz opcję „Aktywuj doładowanie w samochodzie” podczas procesu zamawiania pakietu danych.

c) Następnie wybierz w MMI swojego Audi opcję „Pakiety danych” i „Zamów pakiet danych”.

d) Zaznacz jeden z wyświetlanych pakietów danych i wybierz „Kup”.

Uwaga: po wprowadzeniu numeru telefonu komórkowego i aktywowaniu funkcji „Powiadomienia” na koncie użytkownika główny użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia SMS o stanie danych, a także potwierdzenia zakupu bezpośrednio na swoim smartfonie. W ten sposób możesz monitorować zużycie danych w pojeździe. Opłata za tę usługę pobierana jest z karty kredytowej wskazanej w portalu jako preferowana.
Jakie pakiety danych są dostępne i jakie są ich koszty?
Oferowane są 3 różne pakiety o różnych objętościach danych i z różnymi datami ważności. Można zamówić kilka pakietów danych, które będą kolejno używane.
Wybierz kraj https://audi.cubictelecom.com/de/faq, aby zobaczyć ceny. Wszystkie pakiety danych mogą być używane z maksymalnie 8 urządzeniami w 33 krajach europejskich. Ceny zawierają podatek VAT.
Jak założyć konto w Cubic?
Wystarczy wypełnić dane w formularzu rejestracyjnym, dodać pojazd, a następnie potwierdzić adres rozliczeniowy.

Uwaga: w niektórych krajach w tym miejscu może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości.
Co to jest „Doładowanie w samochodzie”?
Funkcja „Doładowanie w samochodzie” umożliwia zamawianie pakietów danych bezpośrednio w MMI Twojego Audi. Należy ją najpierw jednorazowo aktywować na koncie użytkownika w czasie zakupu pakietu danych. Dane Twojej karty kredytowej są przechowywane, a Ty możesz ustawić limity doładowań i powiadomienia SMS zgodnie z własnymi preferencjami. Wszystkie pozostałe pakiety danych można w przyszłości zamówić bezpośrednio w pojeździe bez potrzeby przechodzenia długiego procesu zamawiania.

Możliwość doładowania w MMI pojazdu zależy od modelu samochodu.

Uwaga: po wprowadzeniu numeru telefonu komórkowego i aktywowaniu funkcji „Powiadomienia” na koncie użytkownika główny użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia SMS o stanie danych, a także potwierdzenia zakupu bezpośrednio na swoim smartfonie. W ten sposób można monitorować zużycie danych w pojeździe. Opłata za tę usługę pobierana jest z karty kredytowej wskazanej w portalu jako preferowana.
Jak zarządzać przechowywanymi danymi karty kredytowej?
W czasie każdego procesu zakupu informacje o karcie kredytowej są bezpiecznie przechowywane na koncie użytkownika Cubic Telecom. Możliwe jest zapisanie wielu kart kredytowych, wybranie standardowej lub preferowanej karty i usunięcie kart według własnego uznania.

Aby zarządzać kartami kredytowymi, wybierz „Zarządzaj kontem” na koncie użytkownika, a następnie wybierz „Karty kredytowe”.
Przy każdym zakupie zostaniesz zapytany, czy chcesz użyć preferowanej karty, czy dodać nową.
Która waluta rozliczeniowa jest używana?
Pakiety danych Cubic Telecom są obliczane w walucie kraju wybranego podczas rejestracji. Jeśli jesteś domyślnym użytkownikiem samochodu, walutą właściwą będzie waluta używana w kraju rejestracji właściciela karty SIM.
Jak zarządzać danymi mojego konta i wykorzystaniem danych?
W MMI swojego Audi wybierz „Audi connect”, a następnie „Pakiety danych”. Tutaj możesz zobaczyć swoje aktualne pakiety danych, zamówić pakiety danych („Doładowanie w samochodzie”) i skontaktować się z działem wsparcia. Możesz także zalogować się do swojego konta online za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Tutaj możesz zamawiać pakiety danych, sprawdzać zużycie w czasie rzeczywistym, zarządzać danymi osobowymi, ustawiać limity doładowań i powiadomienia SMS.
Czy mogę zmienić kraj ojczysty?
W wyjątkowych okolicznościach, takich jak na przykład przeprowadzka do innego kraju, możesz zmienić kraj, w którym będziesz zamawiać pakiety danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z działem obsługi Cubic Telecom: https://audi.cubictelecom.com/de/contactUs.
Czy mogę usunąć moje konto Cubic Telecom?
Swoje konto możesz usunąć w dowolnym momencie – zaloguj się, a następnie wybierz w danych konta opcję „Usuń konto”.

Weryfikacja przez dealera (z myAudi Go)

Jakie korzyści oferuje weryfikacja przez dealera?
Za pomocą myAudi Go dealer może utworzyć konto myAudi w imieniu klienta i dodać do konta pojazd. Klient nadal ma możliwość utworzenia konta myAudi dla siebie – myAudi Go opiera się całkowicie na wyborze klienta. Konieczne jest jednak podpisanie deklaracji zgody ze sprzedawcą. Tylko jeśli taka zgoda została udzielona, dealer będzie mógł utworzyć konto dla klienta za pośrednictwem myAudi Go.
Jaka jest różnica między weryfikacją online a weryfikacją u dealera?
W weryfikacji online klient sam potwierdza prawdziwość swoich danych. Dzięki temu dostępne stają się usługi połączeń alarmowych i serwis (dla pojazdów wyposażonych w opcję połączenie alarmowe i serwis Audi connect) . Podczas weryfikacji u dealera partner/dealer Audi potwierdza dane klienta na podstawie dokumentu identyfikacyjnego. Ten poziom weryfikacji jest wymagany do korzystania z usług takich jak klucz Audi connect.
Jakie dokumenty klient musi przedstawić dealerowi w celu utworzenia konta myAudi za pośrednictwem dealera?
Klient musi przedstawić oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub paszport, w którym zawarte są wszystkie dane, które mają zostać zweryfikowane. Ponadto klient musi podpisać oświadczenie, że wyraża zgodę na rejestrację w myAudi.
Co oznacza weryfikacja?
Weryfikacja potwierdza, że klient zarejestrowany w myAudi jest osobą fizyczną i że wprowadzone dane są prawidłowe. Weryfikacja jest warunkiem koniecznym, aby stać się głównym użytkownikiem pojazdu.
Co to jest główny użytkownik?
Główny użytkownik zostaje zweryfikowany przez dealera jako główny użytkownik i zawiera on poprzez dealera umowę głównego użytkownika*. Główny użytkownik może obsługiwać kluczowe dla bezpieczeństwa funkcje pojazdu i wskazywać innych użytkowników.

* Proces weryfikacji głównego użytkownika może się różnić w zależności od kraju.
Kim jest użytkownik?
Użytkownicy mogą zostać wyznaczeni przez głównego użytkownika pojazdu do obsługi połączeń alarmowych i serwisu.
Dlaczego klient nie otrzymał e-maila aktywacyjnego?
Sprawdź, czy podczas wprowadzania adresu e-mail nie wystąpił błąd. W takim przypadku klient musi zostać ponownie zarejestrowany. Być może wiadomość e-mail trafiła do folderu spam w poczcie klienta. Należy to sprawdzić.
Dlaczego klient nie może korzystać z usług Audi connect?
W zależności od usługi muszą być spełnione różne wymagania.

Audi connect Nawigacja & Infotainment:
– klient ma konto myAudi,
– w MMI pojazdu należy wprowadzić login i PIN myAudi / hasło myAudi.

Audi connect Safety & Service:
– klient ma zweryfikowane konto myAudi,
– klient sparował usługi Infotainment za pomocą PIN myAudi / hasła myAudi,
– w MMI – zarządzanie użytkownikami należy ustawić głównego użytkownika za pomocą loginu myAudi i 10-cyfrowego kodu pojazdu.
W jaki sposób klient staje się głównym użytkownikiem pojazdu?
Klient musi mieć zweryfikowane konto myAudi. Nominacji głównego użytkownika należy dokonać w pojeździe za pośrednictwem MMI.
Jak klient może dodać partnera Audi jako preferowanego?
Na stronie i w aplikacji myAudi można wybrać preferowanego partnera Audi.