Acquire
FAQ > Akcja serwisowa > Twoje Korzyści > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące akcji serwisowej.

Jaki jest skutek zaistniałej sytuacji?
Zarówno sprawność, jak i bezpieczeństwo samochodu nie zostały zaburzone.
Użyte oprogramowanie optymalizowało emisję NOx na stanowisku testowym.
Czy bezpieczeństwo samochodu zostało zaburzone?
Nie.
Co dokładnie musi zostać naprawione w samochodzie?
Techniczne zmiany są w trakcie przygotowywania, a ich opracowanie ma najwyższy priorytet. Prawdopodobnie w przypadku większości samochodów wystarczająca będzie aktualizacja oprogramowania.
Czy konieczne jest umówienie się do serwisu?
Przedstawiciel Audi skontaktuje się z Państwem, jak tylko rozwiązanie techniczne będzie dostępne.
Czy naprawa zostanie wykonana bezpłatnie?
Tak, wszystkie koszty naprawy pokryje Audi.
Czym jest program wspierający budowanie zaufania TBM marki Audi?
Za pomocą TBM marka Audi chce poinformować swoich klientów, że rozpatrzy wszelkie reklamacje związane z wdrożeniem czynności serwisowych w samochodach z silnikami wysokoprężnymi typu EA189, które będą dotyczyć określonych podzespołów silnika oraz układu oczyszczania spalin. TBM będzie stosowane przez okres 24 miesięcy począwszy od daty wykonania czynności w ramach akcji serwisowej w samochodzie bądź do czasu osiągnięcia przez dany samochód przebiegu 250 000 km - w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Marka Audi zawsze powtarzała, że wdrożenie czynności w ramach akcji serwisowej nie wpływa negatywnie na wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji hałasu ani na moc, moment obrotowy lub żywotność silnika i jego podzespołów. Wszystkie wartości istotne dla homologacji typu samochodu nadal pozostają aktualne. Właściwe władze homologacyjne jednoznacznie potwierdziły, że wszystkie wymagane parametry zostały zachowane. Dotyczy to również wymogów dotyczących trwałości systemów kontroli emisji. TBM nie ma z tym żadnego związku.

Za pomocą TBM marka Audi wysyła wyraźny sygnał świadczący o tym, że aktualizacja nie ma negatywnego wpływu na żywotność samochodu. Ten program ma służyć wzmocnieniu zaufania klientów w czynności serwisowe i zachęceniu większego grona klientów do dokonania aktualizacji w swoich samochodach.

Klienci będą mogli wkrótce uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków i zakresu stosowania TBM u wszystkich autoryzowanych dealerów i partnerów serwisowych danej marki samochodów.
Które marki oferują TBM i jakich modeli ono dotyczy?
TBM dotyczy wszystkich modeli marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Volkswagen Samochody Użytkowe, wyposażonych w silniki wysokoprężne typu EA189, w których wykonano czynności w ramach akcji serwisowej.
Do kogo jest skierowane TBM?
TBM będzie oferowane klientom marki Audi, których samochody są wyposażone w silnik wysokoprężny typu EA189 i którzy wykonali aktualizację w samochodzie w ramach akcji serwisowej 23Q7 oraz spełniają dodatkowe warunki TBM. Wdrożenie TBM jest możliwe, jeśli przebieg samochodu wynosi poniżej 250 000 km, a klient przedstawi dokument potwierdzający ukończenie wszystkich zalecanych przez producenta prac serwisowych (TBM obejmuje wyłącznie samochody z pełną historią serwisowania).

TBM obejmuje również wszystkie samochody, w których wykonano już czynności w ramach akcji serwisowej, biorąc pod uwagę datę ich wykonania (pod warunkiem, że wszystkie pozostałe wymogi TBM zostały spełnione). TBM jest związane z numerem identyfikacyjnym samochodu, a więc zmiana właściciela nie ma wpływu na możliwość jego stosowania, czy zmianę okresu obowiązywania.

TBM jest dostępne we wszystkich krajach na świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Korei Południowej, które podlegają innym regulacjom.
Jakich podzespołów dotyczy TBM?
TBM dotyczy w sumie 11 podzespołów układu recyrkulacji spalin, układu wtrysku paliwa i układu oczyszczania spalin: sondy lambda, czujnika temperatury, zaworu przełączającego układu recyrkulacji spalin, zaworu układu recyrkulacji spalin, czujnika różnicy ciśnienia układu recyrkulacji spalin, wtryskiwacza, pompy wysokiego ciśnienia, zasobnika paliwa, zaworu regulacji ciśnienia, czujnika ciśnienia, przewodów wysokiego ciśnienia.

TBM nie ma związku ze stanowiskiem marki Audi potwierdzającym, że czynności w ramach akcji serwisowej nie mają negatywnego wpływu na stan techniczny silnika i jego podzespołów. Właściwe władze homologacyjne potwierdziły, że czynności w ramach akcji serwisowej spełniają wszystkie wymogi prawne i nie mają negatywnego wpływu na wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji hałasu, a także na moc, czy moment obrotowy silnika.
Jakie warunki obowiązują dla zastosowania TBM?
Dodatkowe założenia i wymagania do warunków przedstawionych powyżej:

1) TBM:
• może być udostępniane, oceniane i stosowane wyłącznie przez autoryzowanego partnera serwisowego;
• dotyczy wyłącznie reklamacji związanych ze stosowanymi materiałami i wykonanymi pracami w następujących podzespołach układu recyrkulacji spalin, układu wtrysku paliwa i układu oczyszczania spalin: sonda lambda, czujnik temperatury, zawór przełączający układu recyrkulacji spalin, zawór układu recyrkulacji spalin, czujnik różnicy ciśnienia układu recyrkulacji spalin, wtryskiwacz, pompa wysokiego ciśnienia, zasobnik paliwa, zawór regulacji ciśnienia, czujnik ciśnienia, przewody wysokiego ciśnienia,
• nie obejmuje udostępnienia samochodu zastępczego, zwrotu kosztów nakładów, uszkodzeń itp.

(2) pod warunkiem, że
• w samochodzie z silnikiem EA 189 objętym akcją wykonano czynności serwisowe 23Q7
• samochód był prawidłowo serwisowany zgodnie z wymaganiami marki Audi, książką przeglądów serwisowych oraz wykonano w nim niezbędne aktualizacje i inne akcje serwisowe.

(3) i pod warunkiem, że nie występuje żaden z poniższych przypadków:
• uszkodzenie powstało na skutek naturalnego zużycia,
• właściciel, autoryzowany partner serwisowy lub nieautoryzowany serwis w nieprawidłowy sposób wykonali naprawę, serwisowali lub obsługiwali samochód (np. przy pomocy nieoryginalnych części itp.),
• nie przestrzegano sposobów obsługi i konserwacji samochodu podanych np. w instrukcji obsługi,
• samochód został uszkodzony przez osoby trzecie lub czynniki zewnętrzne tj. wypadek, burza / grad, powódź itd., co spowodowało problem, którego dotyczy reklamacja,
• reklamacja dotyczy filtra cząstek stałych, który ma tendencję do zapełniania się popiołem,
• zamontowano lub wymieniono w samochodzie części w nieautoryzowany sposób np. elektroniczny tuning silnika,
• samochód był niewłaściwie eksploatowany np. wyścigi samochodowe lub jazda ze zbyt ciężkim ładunkiem,
• właściciel samochodu nie złożył reklamacji we właściwym czasie,
• właściciel nie udostępnił samochodu w odpowiednim czasie autoryzowanemu partnerowi serwisowemu w celu rozwiązania problemu.
Czy TBM obowiązuje również wówczas, gdy w moim samochodzie została wykonana akcja serwisowa?
Tak. TBM obejmuje również samochody, w których akcja serwisowa została wykonana wcześniej i obowiązuje od dnia jej realizacji, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie dodatkowe warunki obowiązujące dla programu wspierającego budowę zaufania.

Jeśli po wykonaniu akcji serwisowej, ponieśliście Państwo określone koszty marka Audi sprawdzi, czy w przypadku Państwa samochodu spełnione są warunki dotyczące programu wspierającego budowę zaufania i czy marka Audi może przejąć poniesione przez Państwa koszty. Wnioski o przejęcie kosztów należy składać do 31 grudnia 2017 u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Audi w kraju, w którym wykonano prace.
Co muszą zrobić klienci, którzy zakupili samochód używany, w którym do tej pory nie wykonano aktualizacji oprogramowania?
Klienci powinni się skontaktować z partnerem Volkswagen, Volkswagen Samochody użytkowe, Audi, Skoda lub Seat.
Czego klienci mogą oczekiwać po świadczeniu wspierającym zaufanie (TBM)?
Za pomocą TBM marka Audi chce poinformować swoich klientów, że rozpatrzy wszelkie reklamacje związane z wdrożeniem czynności serwisowych w samochodach z silnikami wysokoprężnymi typu EA189, które będą dotyczyć określonych podzespołów silnika oraz układu oczyszczania spalin.
TBM odnosi się w sumie do 11 podzespołów układu recyrkulacji spalin, układu wtrysku paliwa i układu oczyszczania spalin, są to: sonda lambda, czujnik temperatury, zawór przełączający recyrkulacji spalin, zawór recyrkulacji spalin, czujnik różnicy ciśnienia, wtryskiwacz, pompa wysokiego ciśnienia, zasobnik paliwa, zawór regulacji ciśnienia, czujnik ciśnienia, przewód wtryskowy.
Bezpłatne TBM obowiązuje zasadniczo przez 24 miesiące od chwili wykonania akcji serwisowej, do łącznego przebiegu samochodu maks. 250 000 km w chwili skorzystania z niego (w zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione wcześniej).
Oczywiście obejmuje ono także samochody, w których akcja serwisowa została wykonana w przeszłości.

TBM nie ma żadnego związku z wyjaśnieniami producenta, że akcja serwisowa nie wpływa negatywnie na żywotność silnika i układu oczyszczania spalin. Odpowiednie urzędy potwierdziły, że akcja serwisowa spełnia wszelkie wymogi prawne, a jej wykonanie nie ma żadnego wpływu na pogorszenie wartości zużycia paliwa, emisji CO2, mocy silnika i maksymalnego momentu obrotowego, jak również emisji hałasu. TBM to informacja ze strony producenta, że aktualizacja nie ma negatywnego wpływu na żywotność samochodu. Celem tego świadczenia jest zwiększenie zaufania wszystkich klientów do niezawodności akcji serwisowej oraz dodatkowe zmotywowanie klientów do zlecenia jej wykonywania.
Szczegółowe informacje na temat warunków i zakresu TBM dostępne są u wszystkich partnerów serwisowych marki oraz online.
Oczywiście klienci mogą się również skontaktować z biurem obsługi klienta listownie, przez e-mail lub telefonicznie.
Jak wygląda pierwszy kontakt klienta będącego właścicielem samochodu objętego akcją?
Klienci powinni się skontaktować z partnerem Volkswagen, Volkswagen Samochody użytkowe, Audi, Skoda lub Seat.
Jestem właścicielem samochodu objętego akcją i mieszkam w kraju należącym do UE. Nie chcę, aby w moim samochodzie została wykonana aktualizacja oprogramowania. Czy nadal mogę się poruszać moim samochodem po niemieckich drogach? (np. będąc przejazdem, w drodze na wakacje)
TAK.
Z kim mam się skontaktować, jeśli po wykonaniu akcji serwisowej w moim samochodzie pojawi się problem?
Właściciele samochodów objętych akcją mogą być pewni, że czynności techniczne wykonane w ramach akcji nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na zużycie paliwa w samochodzie, emisję CO2, moc silnika, moment obrotowy, czy poziom emitowanego hałasu. Był to najważniejszy warunek stawiany przez władze przed uzyskaniem akceptacji dla akcji serwisowej.

Jeśli jednak w samochodzie pojawił się jakiś problem, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Serwisem Audi lub z Biurem Obsługi Klienta - 801 200 500.
Czy po wykonaniu akcji serwisowej otrzymam potwierdzenie od Autoryzowanego Partnera Audi i co mam zrobić, jeśli je zgubię?
Tak, Autoryzowany Partner Audi przekaże potwierdzenie o wykonaniu akcji serwisowej. Jeśli je zgubisz lub jeśli go nie otrzymasz, skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem Audi.
Jestem właścicielem samochodu objętego akcją i mieszkańcem kraju, którego władze nie nakazały wykonania tej akcji. Zdecydowałem, że nie będę uczestniczył w tej akcji serwisowej. Czy nadal mogę podróżować (na określony czas) do krajów, w których akcja serwisowa stała się wymogiem prawnym (np. Niemcy)?
To klient podejmuje decyzję, czy w jego samochodzie zostanie wykonana akcja serwisowa. Niemniej jednak informujemy, że w tych krajach, w których odpowiednie władze nakazały użytkownikom wykonanie akcji, klienci muszą się liczyć z karami, jeśli akcja serwisowa nie zostanie wykonana w określonym przedziale czasowym.

Jednakże zakładamy, że klienci mogą tymczasowo korzystać z samochodu w krajach, w których wykonanie akcji serwisowej zostało prawnie nakazane (np. na czas wakacji lub przejazdu).
Dlaczego mój samochód objęty jest akcją serwisową?
W sterowniku silnika w samochodach z silnikami objętymi akcją zastosowana została funkcja
oprogramowania, która rozpoznawała krzywą charakterystyki jazdy badania typu.
W zależności od rozpoznanej krzywej charakterystyki jazdy sterownik silnika przełączał się na jeden
z dwóch różnych trybów: przeznaczony do warunków badania z optymalnym poziomem
NOx (tryb 1) lub przeznaczony do normalnej jazdy po drogach z optymalnymi wartościami cząstek stałych (tryb 2).
Jestem właścicielem samochodu objętego akcją i mieszkam w jednym z 28 państw członkowskich.
Zdecydowałem, że nie będę uczestniczył w akcji dotyczącej wdrożenia nowego oprogramowania.
Co się stanie, jeśli przeprowadzę się na stałe do kraju, gdzie ta akcja jest obowiązkowa i zabiorę ze sobą samochód?
Samochód musi zostać zarejestrowany w docelowym kraju zamieszkania. Odpowiednie
władze poinformują o tym, że akcja ta musi zostać wykonana w określonym czasie.
Jednocześnie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z partnerem serwisowym Audi w swoim nowym kraju zamieszkania.
Czy mają Państwo więcej pytań?
Jeśli mają Państwo więcej pytań, proszę bez wahania kontaktować się z dealerem Audi.