Acquire
Design znów staje się przełomowy > Zrównoważony rozwój > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Design znów staje się przełomowy

Wielokrotnie nagradzane studio kreatywne Formafantasma z siedzibą w Amsterdamie ma wizję: projektowanie produktów przyszłości musi być gruntownie przemyślane, aby mogło być prawdziwie innowacyjne i zrównoważone.

Tekst: Nadine Kaminski - Zdjęcia: Ikon, Simona Pavan, George Darrell Czas czytania: 4 min

Biurko Formafantasma

Kiedy Simone Farresin z Mediolanu i Sycylijczyk Andrea Trimarchi, oboje wówczas dwudziestoletni, spotkali się na Akademii Designu we Florencji, połączyło ich coś przyszłościowego: bardzo krytyczne spojrzenie na to, czego mieli się nauczyć, jako na wielkie osiągnięcie współczesnego designu. – Gdy przyjechaliśmy na studia do Florencji, mieliśmy nadzieję na radykalne, innowacyjne podejście, z którego słynął włoski design w latach 70. i 80. Ale w latach dziewięćdziesiątych dyscyplina ta stała się już w pełni skomercjalizowana. Straciła swój aspekt umożliwiający zmiany społeczne – wspomina Simone Farresin.

Simone Farresin i Andrea Trimarchi
Na szczęście oboje pozostali swoim marzeniom wierni. Ukończyli studia magisterskie na renomowanej Design Academy Eindhoven. Teraz sami uczą tam nowego, całościowego podejścia do projek¬towania – z odpowiedzialnością i szacunkiem dla przeszłości oraz przyszłości, mającego na uwadze wpływ produktu na środowisko. Między ukończeniem studiów magisterskich, a pracą dydaktyczną założyli w Amsterdamie popularne studio projektowe Formafantasma, a także zorganizowali liczne wystawy – indywidualne i w ramach Biennale, które uznawane są za przełomowe. – Nie interesujemy się designem tylko dlatego, że lubimy piękne rzeczy – wyjaśnia Simone Farresin. – Fascynuje nas ta dyscyplina, bo odnosi się do ekonomii, kultury i ekologii, a jednocześnie przenika do życia ludzi na bardzo praktycznym poziomie.


Meble biurowe dla Ore Streams

Badanie materiałów źródłem inspiracji

Jak i dlaczego pewne materiały znalazły się w centrum zainteresowania Formafantasma i co jest z nich projektowane – odbywa się to na różne sposoby. Simone Farresin opisuje ten proces na następującym przykładzie. W 2017 roku National Gallery of Victoria (NGV) w Melbourne zleciła agencji Formafantasma, znanej ze swojego materiałowego know-how, przeprowa¬dzenie badań nad konkretną tkaniną. Przedstawicieli NGV interesuje kontekstualne podejście duetu, które rozwinęli podczas studiów w Eindhoven i doskonalili w agencji kreatywnej w Amsterdamie. – Temat był całkowicie zależny od nas – mówi Simone Farresin. Jedyne zastrzeżenie: ponieważ kolekcja NGV wyraźnie koncentruje się na wzornictwie meblowym, pomysły Formafantasma powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie również w meblach.

Zespół przeprowadził badania i wkrótce zawęził temat tkaniny – duża część gospodarki Australii nadal opiera się na wydobywaniu minerałów z ziemi. – Uznaliśmy to za niezwykłe i tak właśnie powstał główny temat naszego projektu Ore Streams. Gdy jednak zaczęliśmy badać metale szlachetne, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że większość materiałów na bazie metali pochodzi z recyklingu istniejących zasobów. Z jednej tony starych części komputerowych można wydobyć tyle samo złota co z 17 ton rudy.

Proces demontażu urządzeń elektronicznych

W ramach kontynuowania badań duet projektantów przeprowadzał wywiady ze specjalistami w dziedzinie recyklingu i analizował cykl powstawania cennych minerałów od ich wydobycia i przetwarzania do recyklingu. W trakcie tego procesu dokonali intelektualnego przełomu. – Stało się dla nas oczywiste, szczególnie w przypadku urządzeń elektro-nicznych, że główne problemy współczesnego recyklingu związane są z projektowaniem. Jeśli produkt zostałby zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwiejszy w montażu – a przede wszystkim w demontażu – prawdopodobnie byłby również poddawany recyklingowi bardziej lokalnie, staranniej i w bardziej przejrzystych procesach, aby odzyskać zawarte w nim metale szlachetne w możliwie najpełniejszy sposób – opowiada Simone Farresin. Dialog z różnymi podmiotami zajmującymi się recyklingiem otworzył projektantom oczy na bardzo podstawowe rzeczy, których do tej pory nie brano pod uwagę w projektowaniu produktów.

Animacja z systemów śrubowych

Zrównoważony rozwój: projektowanie ma swoje zobowiązania

– Niestety dzisiejsze innowacje w większości przypadków nie są innowacjami we wszystkich dziedzinach, lecz spełniają jedynie życzenia użytkowników – przyznaje Simone Farresin.
– Cieszę się z bardzo poręcznych i pięknych przedmiotów, ale zadaję sobie pytanie, czy można mówić o innowacjach i ulepszaniu naszych codziennych technologii, jeśli coraz mniejsze pojedyncze części są nadal bezmyślnie sklejane? To komplikuje i niepotrzebnie podważa proces recyklingu. Jakich więc parametrów używać do oceny innowacji? Sam fakt, że w całym segmencie elektrotechniki stosowane są różne systemy śrubowe. Z pewnością prawdziwą innowacją i przejawem zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach życia produktu jest standaryzacja takich mechanizmów i uczynienie produktu bardziej przejrzystym zarówno dla użytkownika, jak i dla procesu recyklingu.

Dla Formafantasma wartość prowadzonych w firmie badań nie polega na tym, że powstają szykowne meble, np. z e-odpadów, co wpisuje się w konsumencki trend upcyklingu. – Nasze projekty i wystawy, przede wszystkim Ore Streams, wykorzystują filmy, teksty i instalacje, aby pokazać drogę, jaką przebywa materiał i udostępnić zwiedzającym wiedzę, którą zdobyliś-my w procesie badawczym – opowiada Simone Farresin. –  Oczywiście zaprojektowaliśmy również meble biurowe ze starych komputerów dla Ore Streams i NGV. Nie można jednak rozwiązywać współczesnych problemów zrównoważonego rozwoju wyłącznie na poziomie produktu.

Wystawa z wideo
Archiwum lasu

Wiedza jako zasób dla przyszłych pokoleń

W 2020 roku Formafantasma wspólnie z londyńską Serpentine Galleries stworzyła swoją wystawę „Cambio”. Projekt stanowi eksplorację przemysłu drzewnego. Wraz z Ore Streams stanowi podstawę dla przedmiotu Geo-Design – nowego, nastawionego na zrównoważony rozwój kierunku studiów w Design Academy Eindhoven, nadzorowanego przez Formafantasma. – Jako pojedynczy projektant możesz nie być w stanie zmienić świata – przyznaje Simone Farresin – ale masz obowiązek przynajmniej spróbować.

Tę niezwykle wartościową wystawę można również obejrzeć online na www.cambio.website. Formafantasma dostarczyła też obszernych informacji na temat Ore Streams, które są dostępne na www.orestreams.com. Jedna rzecz jest dla Formafantasma szczególnie ważna: umożliwić jak największej liczbie ludzi zrozu¬mienie i wywołać podstawową ciekawość tego, co kryje się za przedmiotem konsump¬cyjnym – tak, aby konsumenci mogli świadomie podejmować decyzje o tym, co lubią i czego naprawdę potrzebują. – Wszyscy kochamy piękne rzeczy. Ale rzeczy zawsze mają jakąś historię do opowiedzenia. I to też powinno nas interesować – podkreśla Simone Farresin.

Upcykling w Audi

Zrównoważony rozwój jest centralnym filarem strategii korporacyjnej Audi. Na przykład w czwartej generacji Audi A3 surowce wtórne wykorzystywane są do produkcji obić siedzeń. Do 89% użytego materiału tekstylnego składa się z przetworzonych butelek PET, które są przet-warzane na przędzę w skomplikowanym procesie. Najpierw rozdrabniane są na płatki, a potem na jeszcze drobniejszy granulat, z którego następnie produkuje się przędzę poliestrową, a w końcu tkaniny. W sumie do 45 butelek PET, każda o pojemności 1,5 litra, poddaje się recyk-lingowi, by powstało jedno pokrycie siedzenia. Dodatkowo kolejne 62 butelki PET przetwarza się na wykładzinę dywanową do nowego Audi A3. Surowce wtórne są obecnie wykorzystywane również w innych częściach wnętrza, takich jak elementy izolacyjne i tłumiące, podłogi bagażnika i maty intarsjowane. Cel jest jasny: w ciągu najbliższych lat udział materiałów pochodzących z recyklingu w pojazdach Audi ma ulec znacznemu zwiększeniu.