Acquire
Holistyczne podejście > Zrównoważony rozwój > Audi Polska | Przewaga dzięki technice

Holistyczne podejście

Mobilność premium nie bez zrównoważonego rozwoju – takie jest zobowiązanie Audi. Eksperci dr Johanna Klewitz i Malte Vömel przyglądają się łańcuchom dostaw oraz produktom i rozwijają działania mające na celu transformację Audi w bardziej zrównoważoną markę premium.

Tekst: Benjamin Seibring - Zdjęcia: Robert Fischer Czas czytania: 7 min

Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju dr Johanna Klewitz i Malte Vömel w salonie Audi loading hub.

Audi Q4 e-tron przejeżdża przez wjazd prowadzący do futurystycznego dwupiętrowego budynku w kształcie kostki Audi charging hub w Norymberdze. W sześciu punktach zorganizowane są stacje ładowania samochodów elektrycznych tworzące jedną płaszczyznę z czarną metaliczną fasadą budynku.

Audi Q4 e-tron zatrzymuje się przy stacji ładowania z numerem 1. Dr Johanna Klewitz, kierowniczka projektu „Zrównoważony łańcuch dostaw” w Audi, wysiada i podłącza wtyczkę do ładowania do samochodu. Na miejscu jest już jej kolega Malte Vömel, referent projektu strategii dekarbonizacji. To nie przypadek, że spotykają się w Audi charging hub, gdyż każde z nich w swoich działach zajmuje się transformacją Audi w kierunku bardziej zrównoważonego producenta samochodów. A hub jest miejscem, w którym łączy się wiele strategii zrównoważonego rozwoju. Hub w Norymberdze jest projektem pilotażowym, ale w Niemczech i w Europie realizowane są już kolejne Audi charging hubs. Z punktów ładowania High Power Charging (HPC) płynie prąd ze źródeł odnawialnych. Czas potrzebny na naładowanie można spędzić w eleganckim pomieszczeniu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych.


Strefa wejściowa centrum ładowania Audi w Norymberdze.
Konsultant projektu ds. strategii dekarbonizacji Malte Vömel przed hubem ładowania Audi.

Wiążące dla wszystkich partnerów przedsiębiorstwa

„Zrównoważone zakupy są bardzo ważne. Dlatego dział zakupów Audi na stałe wpisał w swoją strategię i działalność temat zrównoważonego rozwoju. Mojemu zespołowi powierzono zadanie wypracowania pozytywnych rezultatów dla człowieka i środowiska” – wyjaśnia dr Klewitz, która od 2016 roku pracuje w dziale zakupów Audi, a obecnie ze swoim zespołem specjalistów opracowuje i realizuje programy, działania i inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw. W przypadku Audi jest to ponad 14 tysięcy partnerów różnej wielkości w ponad 60 krajach.

Jej praca opiera się na trzech głównych filarach: człowiek jest w centrum uwagi – Audi definiuje wyraźne standardy dla dostawców w zakresie warunków pracy. Kolejnym filarem jest technologia: osiągnięcia technologiczne, takie jak AI, mają pomóc w lepszym śledzeniu działań i środków podejmowanych w łańcuchach dostaw. Trzecim filarem jest środowisko. „Już w 2018 roku Audi wprowadziło program redukcji emisji CO₂ w łańcuchu dostaw, zakładający dążenie do zamykania obiegu materiałów, zwiększenia udziału materiałów z recyklingu oraz większe wykorzystywanie zielonej energii. Mój zespół wdrożył i kontynuuje tak zwany Sustainability Rating, który jest wiążący dla naszych partnerów. Chodzi w nim o takie standardy jak bezpieczeństwo pracy i działania na rzecz ochrony środowiska. Firmy otrzymają zlecenie od Audi tylko wtedy, gdy uzyskają pozytywną ocenę w tym ratingu zrównoważonego rozwoju” – tłumaczy dr Klewitz.

Wynikają z tego też zadania dla zespołu dr Klewitz: „Główną kwestią jest transparentność komunikacji wymogów oraz wsparcie dostawców. Stawiamy tutaj nie tylko na współpracę, ale także na szkolenia, które są skupione i udostępnione w naszym S-Rating Info-Hub”.

Doktor Johanna Klewitz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w Audi, wysiada z Audi Q4 e-tron.
Audi Q4 e-tron zaparkowane w jednym z punktów ładowania w Audi loading hub.

Wszystko ukierunkowane na zrównoważony rozwój

„W Audi charging hub klienci ładujący swoje samochody mogą w sposób najbardziej plastyczny poznać naszą strategię: nie tylko dostarczamy wysokiej jakości i efektywne samochody elektryczne, lecz również myślimy o infrastrukturze do ładowania i o tym, aby zasilać ją energią ze źródeł odnawialnych” – wyjaśnia Malte Vömel, który od 2019 roku ukierunkowuje strategię produktu Audi na zrównoważony rozwój.

Audi analizuje wszystkie fazy cyklu życia produktów i oznacza je indeksem dekarbonizacji (DKI). Wykorzystując DKI, marka bilansuje i zarządza emisjami CO₂ w całym motoryzacyjnym łańcuchu wartości. Vömel opisuje analizę cyklu życia, będącą podstawą tego procesu, w następujący sposób: „Emisje CO₂ w łańcuchu dostaw określane są przy użyciu bilansów środowiskowych poszczególnych modeli Audi. W naszych zakładach produkcyjnych możemy ustalić emisje CO₂ na podstawie zużycia energii. W fazie eksploatacji emisje wyliczane są na bazie zużycia paliwa lub energii przez pojazdy i ich okresu użytkowania. W przypadku samochodu elektrycznego jest to zużycie prądu. Na koniec tych obliczeń wiemy, jak wygląda bilans ekologiczny pojazdu takiego jak Audi Q4 e-tron od momentu jego powstania po koniec eksploatacji”.

Moim zadaniem jest implementacja naszych celów w zakresie CO₂ przez cały cykl życia, a nawet jeszcze wcześniej – już przy pierwszych koncepcjach produktu.

Malte Vömel

Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju dr Johanna Klewitz i Malte Vömel przechodzą przez parking przed hubem ładowania Audi w Norymberdze.
Duże potencjały oszczędności

Szczególnie w obszarze zakupów Audi postawiło sobie ambitne cele odnośnie do poprawy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Dr Klewitz widzi w tym zakresie największy potencjał oszczędności. „Na łańcuch dostaw, w związku z elektromobilnością wymagającą bardzo energo- i materiałochłonnej produkcji akumulatorów, przypada duży udział emisji CO₂. Należy mu przeciwdziałać ze względu na indeks dekarbonizacji i efektywnie go redukować. Patrzymy na przykład, gdzie można materiały pierwotne zastąpić wtórnymi: okazuje się, że zastosowanie aluminium wtórnego oszczędza nawet 95 procent energii w porównaniu z aluminium pierwotnym. Ale to tylko jeden z kierunków naszych działań. Skupiamy się także na zamknięciu obiegów materiałów i redukcji wykorzystania zasobów”.

Eksploatacja samochodu elektrycznego, takiego jak Audi Q4 e-tron, powoduje drugą połowę emisji CO₂ w cyklu życia i jest w związku z tym tak samo ważna, jak łańcuch dostaw. Malte Vömel przedstawia działania koncernu i marki Audi w zakresie zakupu, magazynowania i udostępniania energii: „Sieć szybkiego ładowania Ionity oferuje już prąd z odnawialnych źródeł w publicznej sieci szybkiego ładowania. Ponadto Elli, spółka córka koncernu Volkswagen, umożliwia zakup zielonej energii do ładowania samochodów w domu. Jednak nie zawsze dostępna jest ekologiczna energia do ładowania. W tym zakresie Audi współpracuje z producentami prądu, aby wspierać rozbudowę infrastruktury energii odnawialnej. W ramach tej współpracy powstają w całej Europie nowe farmy wiatrowe i solarne. Celem jest przekazywanie do 2025 roku ponad pięciu terawatogodzin prądu do sieci energetycznych”.

Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju, dr Johanna Klewitz i Malte Vömel, zbliżają się do strefy wejściowej poczekalni w centrum ładowania Audi.
Schody prowadzą do górnej części wypoczynkowej centrum ładowania Audi.

Głównym warunkiem zwiększenia efektywności działań naszych partnerów w zakresie zrównoważonego rozwoju są zamknięte obiegi materiałów i jasne wymagania.

Dr. Johanna Klewitz

Dowodem działań Audi w tym zakresie jest Audi charging hub. Ładowane tutaj samochody pobierają prąd z tak zwanych Power Cubes, a energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach 2nd-life. „Samochody nie są po prostu złomowane, lecz rozbierane na części. Zespoły akumulatorów są przekazywane do programu 2nd-life” – wyjaśnia Vömel. Samochody elektryczne dopiero wchodzą na dobre na rynek masowy i wiele z nich jest obecnie na początku swojego cyklu eksploatacji. Zatem w najbliższym czasie nie należy liczyć się z dużą liczbą akumulatorów, które zakończyły swój okres użytkowania w samochodzie elektrycznym. Vömel przedstawia średnioterminowy rozwój sytuacji: „Od przyszłej dekady liczymy się z możliwością pojawienia się dużej fali samochodów kierowanych do procesu recyklingu. Do tego czasu musimy mieć gotowe propozycje dalszego użytkowania i ostatecznej utylizacji akumulatorów”.

A jaką rolę odgrywają klienci w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju? Dr Johanna Klewitz wskazuje na ludzi otaczających ją w Audi charging hub: „Dla nich wszystkich nasza strategia zrównoważonego rozwoju staje się pozytywnym doświadczeniem – mogą dowiedzieć się tutaj, jaki prąd ładują i z jakich materiałów wykonany jest ich samochód”.

Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju dr Johanna Klewitz i Malte Vömel na balkonie salonu Audi loading hub.